Miksi henkilöarvioinnin sertifikaatti?

henarviokansi

Laki edellyttää, että henkilöarvioinnit tehdään luotettavasti ja arvioiden tekijät ovat asiantuntevia.

Henkilöarviointi on yksi tärkeimpiä henkilöstöjohtamisen välineitä nykyaikaisissa organisaatioissa. Henkilöarviointia käytetään, kun valitaan uutta henkilöstöä, arvioidaan nykyisen henkilöstön suoriutumista ja kehitetään henkilöstön osaamista.

Henkilöarviointia tehdään hyvin erilaisista lähtökohdista ja erilaisin menetelmin. Suomessa laki yksityisyyden suojasta työelämässä (YksL 759/2004) edellyttää kuitenkin,

- että henkilöarvioinnit tehdään luotettavasti ja
- että henkilöarvioijat ovat asiantuntevia.

Työnantajan pitää varmistaa, että nämä edellytykset täyttyvät.

Lain pohjalta Suomen Psykologiliitto on kehittänyt sertifiointijärjestelmän henkilöarvioinnin ammattilaisille. Lisäksi liitto on julkaissut Hyvän henkilöarvioinnin käsikirjan. Suomenkielinen painos on myyty loppuun, mutta kirjan voi tilata englanninkielisenä Hogrefe Psykologien Kustannuksesta: myynti@hogrefe.fi.

Sertifikaatti osoittaa osaamisen

Sertifikaatti henkilöarvioinnin ammattilaisille todistaa, että olet pätevä tekemään
- Hyvän henkilöarvioinnin käsikirjan mukaisia psykologisia henkilöarviointeja tai
- osaamis- ja kompetenssipohjaisia henkilöarviointeja.


Sertifioituna henkilöarvioinnin ammattilaisena sitoudut noudattamaan psykologien ammattieettisten sääntöjen periaatteita ja kykenet todistamaan toimeksiantajille ammattitaitosi lain hengen mukaisesti.