Siirry sisältöön

Handla så här: Anmäl Dig personligen som arbetssökande på arbetskraftsbyrån omedelbart då Ditt arbetsförhållande upphört. Ifall Du söker avgångsvederlag, anmäl Dig som arbetssökande inom sex veckor från uppsägningsdagen.

Håll Din arbetsansökan i kraft i enlighet med myndigheternas anvisningar. Ansök om dagpenning hos arbetslöshetskassan. Ansökningsblanketter fås på arbetskraftsbyråerna. Kom ihåg att skaffa alla erforderliga bilagor till Din ansökan!

Sörj för medlemsavgifterna till förbundet även under arbetslöshetstiden. Närmare uppgifter om frågor som ansluter sig till utkomstskyddet för arbetslösa ger arbetskraftsbyråerna och Lärarnas arbetslöshetskassa, tfn 09 229 44100 (Stationskarlsgatan 4, 00520 Helsingfors)

Riksdagen fattade beslut om legitimeringen av psykologer i samband med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 1994.