Siirry sisältöön

För sin medlemsavgift får förbundets medlemmar bl.a. följande tjänster:

  • Kostnadsfri hjälp och rådgivning med alla problem som gäller arbetsförhållandet. I alla frågor som ansluter sig härtill bistår förbundets ordförande, generalsekreterare och konsulterande jurist.
  • Rådgivning med alla problem som gäller yrkesfrågor: ammattineuvonta@psyli.fi, tfn 09 6122 9123
  • Förbundets tidning Psykologi 4 gånger om året samt psykologilehti.fi.
  • Patientförsäkringen (endast yrkesövare). Närmare uppgifter ger generalsekreterare
  • Psykologförbundets kalender (inte dubbelorganiserade).
  • Olikartat material som förbundet producerar (bl.a. yrkesetiska regler).
  • En hos försäkringsbolaget Pohjola tagen ansvarighets- och rättsskyddsförsäkring kostnadsfritt.
  • Rabatt på liv-, olycksfalls-, rese- och resegodsförsäkringar samt Kasko-försäkringen tecknade hos Pohjola. Närmare uppgifter om försäkringarna ger försäkringsbolaget Pohjola, tfn 9800-28600.
  • Förbundets medlemmar (inte yrkesutövare) är också medlemmar i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap och berättigade till utkomstskydd för arbetslösa, vars nivå i år ca. 50 procent av psykologens lön.

Psykologförbundets medlemmar hör till förbundet via sin regionala medlemsförening. Det är viktigt, att medlemmarna på eget initiativ sköter sitt medlemsförhållande, för att uppgifterna i förbundets medlemsregister skall hållas à jour.