Siirry sisältöön

Närvarande i skolans vardag 

 • Hjälp och stöd genast, inte senare
 • Hjälp och stöd av en expert 
 • Hjälp och stöd nära

Skolan är en gemenskap för inlärning

 • Skolan är ett ställe där man lär sig och växer tillsammans
 • En bekant psykolog känner eleverna och lärarna
 • Som stöd för lärare, grupper, elever och studerande

Man får stöd för psykisk hälsa i skolan

 • Det är lätt att tala med en bekant psykolog
 • Låt oss förebygga att problem uppstår och förvärras: psykologen erbjuder hjälp med låg tröskel
 • Psykologen är en utbildad expert inom inlärning, utveckling och psykisk hälsa

Varför skall skolpsykologer inte flyttas över till social- och hälsovårdslandskapen?

 • Lagförslaget möjliggör att skolpsykologerna flyttas bort från skolan, vilket innebär att kontakten till skolans vardag försvinner
 • Psykologen behöver vara där som skolans eller läroanstaltens verksamhet planeras 
 • Elev- och studerandevården är en del av arbetet i skolan: den främjar välmående samt hjälper barn och unga i skolan och via skolgemenskapen 

Låt oss förstärka det som fungerar, inte söndra det som byggts upp.  

Ladda ner kampanjbilder

Skolpsykologen hör hemma i skolan (1200 x 675 px)

Skolpsykologen hör hemma i skolan (1200 x 675 px)

500 elever / skolpsykolog (1200 x 675 px)

500 elever /skolpsykolog (1200 x 675 px)

Skolpsykologen hör hemma i skolan (1080 x 1080 px)

Skolpsykologen hör hemma i skolan (1080 x 1080 px)

500 elever / skolpsykolog (1080 x 1080 px)

500 elever / skolpsykolog (1080 x 1080 px)