Siirry sisältöön

Nyheter

Ledning av psykologers och kuratorers förebyggande arbete i skolor och läroanstalter måste säkras

Regeringen har preciserat lagförslaget efter remissbehandlingen gällande social- och hälsovårdsreformen. Det föreslås att psykologer och kuratorer arbetar främst …

Ställningstagande till mobbning och våld i skolan av Riksdagens stödgrupp för de ungas psykiska hälsa

Skolan bör vara ett tryggt ställe för varje barn och ungdom. Riksdagens stödgrupp för de ungas psykiska hälsa betonar att mobbning och våld i skolan inte får accepteras. Varje skola och läroanstalt ska ha en tydlig modell och tillräckliga resurser för arbetet för att förebygga mobbning och våld samt för att snabbt kunna ingripa i dem.  Barn och ungdomar måste kunna lita på att hjälp verkligen finns att tillgå utan rädsla för att situationen bara ska förvärras.