Siirry sisältöön

Artiklar

Utvärdering av arbetets svårighetsgrad inte genomförd på många arbetsplatser

Uppgiftsbeskrivningarna föråldras och bedömningen av arbetets svårighetsgrad står still även om avtalen säger annat. Till exempel vet inte mer än en tredjedel av psykologerna ifall uppgiftens svårighetsgrad bedömts.

Ställningstagande till mobbning och våld i skolan av Riksdagens stödgrupp för de ungas psykiska hälsa

Skolan bör vara ett tryggt ställe för varje barn och ungdom. Riksdagens stödgrupp för de ungas psykiska hälsa betonar att mobbning och våld i skolan inte får accepteras. Varje skola och läroanstalt ska ha en tydlig modell och tillräckliga resurser för arbetet för att förebygga mobbning och våld samt för att snabbt kunna ingripa i dem.  Barn och ungdomar måste kunna lita på att hjälp verkligen finns att tillgå utan rädsla för att situationen bara ska förvärras.