Siirry sisältöön

Enligt lagen skall psykologerna ansöka Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira om att få utöva psykologyrket som legitimerad yrkesutbildad person. Endast en legitimerad psykolog har rätt att vara verksam i psykologyrket och använda psykologens yrkesbeteckning.

Valvira och länsstyrelserna övervakar de legitimerade psykologernas verksamhet. Vid Valvira finns för övervakningen av legitimerade och registrerade yrkesutövares verksamhet en nämnd för tillsynen över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Mera information om legitimeringen av psykologer se Valviras hemsida.