Siirry sisältöön

Det första välfärdsområdesvalet ska förrättas söndagen den 23 januari 2022.

Mentalvårdstjänsterna i välfärdsområdena är till för alla

Ett fungerande välfärdsområde betjänar alla åldersgrupper 

1. Psykosocialt stöd och psykologtjänster skall säkerställas för alla – även för de äldre och för dem i arbetsför ålder

 • Det bör arbeta minst tre psykologer på varje social- och hälsovårdscentral 
 • All yrkespersonal inom social- och hälsovård skall garanteras arbetshandledning och konsultering i syfte att stärka kännedomen i mentalvårdsfrågor
 • Kvalitén på tjänsterna bör utgöra utgångspunkten för all upphandling av tjänster inom mentalvården 
 • Ensam- och småföretagares ställning bör säkerställas i upphandlingarna

2. Föräldrars och barnfamiljers välmående skall stödas på nära håll i vardagsmiljön 

 • Tillgången till psykologtjänster med lågtröskel inom mödra-, barn- och familjerådgivningen bör förbättras
 • Barnskyddets psykologresurser bör garanteras. Familjer som är klienter hos barnskyddet blir alltför ofta utan tillräckligt stöd i nuläget
 • Verksamheten och samarbetet bland yrkespersonal inom mentalvården och socialt arbete bör organiseras på ett fungerande sätt inom välfärdsområden. Dessutom bör samarbetet mellan småbarnspedagogiken och utbildningsväsendet fungera smidigt. 

3. Barn och unga skall säkerställas fungerande elev- och studerandevård 

 • Elev- och studerandevården behöver sina egna resurser och psykologer 
 • Antalet skolpsykologer bör utökas. Högst 500 elever eller studerande per en skolpsykolog rekommenderas  
 • Skolpsykologen hör hemma i skolan. Elevvårdens psykologer bör ha sina arbetsutrymmen i läroanstalterna för att underlätta kontakt med låg tröskel och det gemenskapliga arbetet i skolorna – i närheten är inte tillräckligt   

Ett bra välfärdsområde är mångprofessionellt och sakkunnigt

4. Mångprofessionalitet skall stärkas i social- och hälsovårdstjänster på basnivån 

 • Psykologens sakkunnighet behövs för att planlägga och fokusera evidensbaserade vårdmetoder samt för att utvärdera deras effektivitet
 • Psykologers kompetens och psykologisk kunskap bör användas systematiskt i utvecklingen av vården och vårdsystemet och beslutsfattandet

5. Gör välfärdsområdet till en bra och eftertraktad arbetsgivare

 • Personalbristen inom social- och hälsovården lättar inte utan fungerande arbetsförhållanden
 • Psykologernas möjligheter till karriärutveckling bör tryggas för att nyttiga psykologiska aspekter skall beaktas vid planering-, utveckling- och ledningsarbete inom välfärdsområdena  

Finlands Psykologförbunds målsättningar inför välfärdsområdesvalet 2022