Siirry sisältöön

Vi

Finlands Psykologförbund är psykologernas fackförening, som är grundat år 1957. Psykologförbundet främjar sina medlemmars löneförmåner, yrkesmässiga intressen samt sysselsättningen. Förbundet har även som mål att påverka det samhälleliga beslutsfattandet och lagstiftningen som berör psykologer. Förbundet har ca. 7500 medlemmar. Nästan 90 procent av de finländska psykologerna har organiserat sig och hör till Psykologförbundet.

Finlands Psykologförbunds kansli

Finlands PsykologförbundBulevarden 30 B 3, 00120 HelsingforsTelefon: 09 6122 9122E-post: fornamn.efternamn@psyli.fi (använd inte ö eller ä!) OrdförandeIntressebevakning, organisationsärenden …

Skolpsykologen hör hemma i skolan

Närvarande i skolans vardag  Hjälp och stöd genast, inte senare Hjälp och stöd av en expert  Hjälp och …

Välfärdsområdesval 2022

Det första välfärdsområdesvalet ska förrättas söndagen den 23 januari 2022. Mentalvårdstjänsterna i välfärdsområdena är till för alla Ett …

Kommunalvalet 2021

Vid kommunalval väljs ledamöter till kommunernas fullmäktige.  Finlands Psykologförbunds målsättningar inför kommunalvalet 2021 Varken Coronakrisen eller problemen i …