Siirry sisältöön

Informationspaketet

Psykologen och dataskydded

Skyddandet av personuppgifter Allt material som berör personuppgifter bör sparas så, att tredje man inte får tillgång till …

Journaler förda av psykologer

Att klassificera journaler I detta avsnitt klargörs skillnaden mellan journaler förda av en psykolog och personliga minnesanteckningar avsedda …

Förvaring av psykologiska handlingar

Allmänna principer Alla papper och annat material som innehåller personuppgifter bör förvaras så, att uppgifter om personen inte …

Klientens rätt att få uppgifter

Information och uppgiftslämnande till en klient Verksamhetsenheten inom hälsovården bör ombesörja att klienten får den information som personuppgiftslagens …

Användning och överlåtande av psykologiska journaler

Personalens rätt att erhålla uppgifter inom hälsovården Personalen inom den ifrågavarande enheten inom hälsovården som deltar i vården …

Speciella frågeställningar

Arbetshandledning och dataskydd En arbetshandledare och möjliga andra deltagare i arbetshandledning är i allmänhet utomstående vad gäller sådant …