Siirry sisältöön

Psykologens arbete är ett ansvarsfullt arbete, som förutsätter hög yrkesetik. Psykologförbundets målsättning är att öka psykologernas intresse för och kännedom om yrkesetiska frågor. Yrkesetikens betydelse accentuerades i och med legitimeringen, när samhället började övervaka psykologernas verksamhet.

Psykologförbundet har godkänt bl.a. följande föreskrifter som gäller yrkesetiken:

  • Psykologernas nordiska yrkesetiska regler. Reglerna på svenska kan du finna här.
  • Anvisningar för avgivande av psykologutlåtanden
  • Anvisningar som gäller psykologernas dataskydd.

I anslutning till Psykologförbundet verkar en yrkesetisk nämnd. Nämnden ger såväl allmänna som fallspecifika råd. Du kan ta kontakt med nämnden när Du känner osäkerhet i frågor som ansluter sig till yrkesetiken. Nämndens telefontid är onsdagar klockan 15–17 tfn 09 6122 9176.