Siirry sisältöön

Psykologistuderanden skrider in i arbetslivet senast i slutändan av studierna, då den fem månader långa praktikperioden är aktuell. Den här sidan sammanställer viktig information angående praktiken och arbetslivet. 

Praktikguiden, praktikdatabasen och rekommendationer för praktikperioden 

Psykologförbundets praktikguide är riktad till studeranden som skall inleda sin praktik, praktikhandledare samt lärare i psykologi som ansvarar över praktiken. Du hittar praktikguiden här.

Praktikdatabasen är en nationell databas som upprätthålls av Psykonet. Dess syfte är att hjälpa psykologistuderanden och arbetsgivare inom psykologi att hitta varandra. 

Akava har också sina egna rekommendationer för praktikperioden. 

Kom ihåg, du kan alltid be om personlig rådgivning från förbundet genom att skriva till opiskelijaneuvonta@psyli.fi!

Medlemskap i arbetslöshetskassan för en studerande 

Psykologistuderanden som är i arbetsförhållande kan också ansluta sig till Lärarnas arbetslöshetskassa. Det rekommenderas att ansluta sig under de sista studieåren. 

Heltidsstuderanden kan oftast inte få arbetslöshetsdagpenning. Men att ansluta sig till arbetslöshetskassan under studietid och att ackumulera arbetsvillkor, möjliggör att man kan ansöka om arbetslöshetsdagpenning genast efter utexaminering. Då har man rätt till inkomstrelaterad dagpenning, ifall man inte blir anställd direkt efter utexaminering. Därför är det lönsamt att ansluta sig till kassan redan under studietid.  

När kan man ansluta sig till arbetslöshetskassan?

Villkoren för att ansluta sig till kassan är: 

  • studierätt för att avlägga magisterexamen i psykologi
  • samt lönearbete som förbereder en för psykologyrket eller annat jämförbart lönearbete under tidpunkten man ansluter sig.

Det här lönearbetet kan vara:

  • Arbete inom social-, hälso- eller yrkesvägledningsbranschen eller den pedagogiska branschen, där psykologens nödvändiga sociala kompetens utvecklas.
  • Arbete inom forsknings-, utbildnings-, kommunikations- eller konsulteringsbranschen, där psykologens nödvändiga kompetens inom forskning, utbildning och kommunikation utvecklas. 
  • Arbete som en psykolog praktikant eller skötsel av en psykologs arbetsuppgifter under ledning och övervakning av en legitimerad psykolog. 
  • Lärararbete, eller annat jämförbart arbete, uppfyller alltid kassans medlemskrav

Arbetstiden bör vara minst 18 timmar i veckan (hälften av antalet veckotimmar hos en timlärare med undervisning som huvudsyssla). På arbetstagarens begäran kan arbetsvillkoren även ta i beaktan en fyra veckors period, vars sammanlagda arbetstid är 80 timmar fördelat på de fyra föregående veckorna. Lönen för heltidsarbete måste vara enligt kollektivavtalet, eller minst 1165 euro ifall det inte finns ett kollektivavtal. 

Att uppfylla arbetsvillkoren

För att vara berättigad till inkomstrelaterad dagpenning måste du ha varit medlem i kassan och arbetat i 26 kalenderveckor. Märk väl att arbetet inte behöver utföras i ett sträck, utan arbetsvillkoren kan ackumuleras av många arbetsperioder under flera år, som t.ex. av sommarjobb. 

Praktikperioden som ingår i psykologins magisterexamen uppfyller kraven för att ansluta sig till kassan. Det lönar sig att ansluta sig senast när man inleder sin praktik. Praktikperioden hinner ändå inte uppfylla arbetsvillkorens krav om 26 kalenderveckor av arbete, så det lönar sig att ansluta sig till kassan tidigare om möjligt.

Arbetslöshetskassans avgift och beloppet av inkomstrelaterad dagpenning

Studeranden betalar en vanlig medlemsavgift för de månade som man arbetar, vilket för tillfället är 1,25% av bruttolönen. Förutom detta behöver studeranden inte betala någon skild studerandemedlemsavgift, om medlemsavgiften överskrider 15 euro under ett år. När den studerande ansluter sig till arbetslöshetskassan, uppstår det en kontinuerlig skyldighet att betala medlemsavgift till kassan. Sex månaders försummelse av att betala medlemsavgiften leder till avsked från kassan. 

Arbetslöshetskassan betalar en inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning vars storlek är 50-60 procent av inkomsterna. Detta betalas även till de tillfälligt arbetslösa. Ju lägre inkomsterna är innan arbetslöshetsperioden, desto högre är ersättningsprocenten. Även antalet barn man är vårdnadshavare för påverkar beloppet på penningen. Mer information om dagpenningar och en räknare för att uppskatta mängden på din dagpenning hittar du från Samorganisationen för arbetslöshetskassor (TYJ).

Hur blir man medlem i arbetslöshetskassan?

Man ansluter sig till och avgår från kassan skriftligen. En studerande kan ansöka om medlemskap i kassan med formuläret nedan:

Studerandenas ansökningsblankett för kassanLADDA

Mer information om arbetslöshetskassan ger Psykologförbundets medlemssekreterare Tarja Koivuniemi (jasenpalvelu@psyli.fi). Anslutningsdatumet är tidigast det datum som man skriftligt ansökt om medlemskap till kassan. Det lönar sig att ansöka om medlemskap genast, när villkoren uppfylls. 

Nuori psykologi -dagarna

Nätverket för unga psykologer NPV  (Nuorten psykologien verkosto) och Psykologförbundet ordnar vart annat år Nuori Psykologi -dagarna, ett utbildnings- och nätverksevenemang riktat till psykologistuderande och nyligen utexaminerade psykologer. Under dagen bekantar man sig i arbetslivet från många olika perspektiv, tillsammans med experter.