Siirry sisältöön

Psykologförbundet har formulerat lönerekommendationer för psykologistuderanden i arbetsuppgifter som förutsätter eller använder sig av studier inom psykologi. Rekommendationen kan även tillämpas i situationer där arbetsgivaren rekryterar en universitetsstuderande och inte specifikt en psykologistuderande. Skilda rekommendationer ges för anställning i en legitimerad psykologs arbetsuppgifter samt praktikperioden som ingår i psykologistudierna.

StudieskedetLönerekommendation
Kandidatskedet, under 180 op2250€
Magisterskedet innan praktikperioden (ca.180-300 op)2400€
Magisterskedet efter utförd praktikperiod2600€
Gäller INTE psykologuppgifter, se nedan
Psykologistuderandens praktikperiod2/3 av lönen för en nyutexaminerad psykolog i samma arbetsuppgifter
En legitimerad psykologs arbetsuppgifter (tex. vikariat)Samma lön som för en legitimerad psykolog i arbetsuppgiften

För regelbundet deltidsarbete, där man får en regelbunden månadslön, är lönen en lika stor procentandel av månadslönen som arbetstiden är av heltidsarbete. Om man behöver en enskild timlön, får man den genom att dividera lönerekommendationen med 158. 

Vid tillfälligt arbete skall timlönen vara högre, eftersom den oftast inte inkluderar t.ex. avlönad sjukfrånvaro eller pauser. Det här syftar på arbetsuppgifter där man inte får en regelbunden månadslön, utan arbetar sporadiskt. Då är lönens utgångspunkt Akava:s arvodesrekommendationer för högskolestuderanden, alltså minst 31,30e/timme.

Arvode för kandidatavhandling eller Pro gradu -avhandling. Ifall arbetet görs i arbetsförhållande, är ovanstående lönetabell rekommendation för lönen. Men om arvodet betalas en gång och inte som månadslön, är rekommendationen om arvodet för en kandidatavhandling minst 2000€ och Pro Gradu -avhandling minst 7000€.  

Rekommendation för lönen under praktikperioden är 2/3 av en nyutexaminerad psykologs ingångslön för arbetsuppgiften. Du kan läsa mera här.

I arbetsuppgiften av en legitimerad psykolog (tex. vikarie) skall psykologistuderandes lön vara samma som den legitimerade psykologens lön, ifall arbetsuppgiften inte har betydligt förenklats. Psykologistuderanden kan fungera i arbetsuppgiften av en legitimerad psykolog efter utförd praktikperiod, se Studerande i en psykologs arbetsuppgifter.

Psykologistuderanden som är i arbetsförhållande kan också ansluta sig till Lärarnas arbetslöshetskassa. Om du ansluter dig till arbetslöshetskassan, ackumulerar arbetstiden arbetsvillkor som ger dig rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, ifall du blir arbetslös eller permitterad efter utexaminering. Du kan ansluta dig till kassan genom att anmäla dig till jasenpalvelu@psyli.fi. Villkoret för att ansluta sig är en studierätt för att avlägga magisterexamen i psykologi, samt lönearbete som förbereder en för psykologyrket, eller annat jämförbart lönearbete, minst 18 timmar i veckan under tidpunkten då man ansluter sig till kassan. Lönen bör vara enligt kollektivavtalet (minst 1252€). Läraruppgifter, eller annat jämförbart arbete, uppfyller alltid medlemskraven för kassan.