Siirry sisältöön

Endast en yrkesutbildad person med legitimering kan fungera som psykolog i Finland.

Grattis för din utexaminering nya kollega! Endast en yrkesutbildad person med legitimering kan fungera i psykologuppgifter i Finland. Det här innebär att efter att man utexaminerats som magister i psykologi, skall man ansöka om legitimering från Valvira. Medlemskapet i Psykologförbundet fortsätter automatiskt, men kom ihåg att meddela förbundet om din utexaminering!

Ansök om legitimering från Valvira

En psykolog är en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, som har avlagt magisterexamen i psykologi (PsM). Vid utexaminering skall psykologie magistern ansöka om rätt att utöva psykologyrket.

Yrkesrättigheten beviljas av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira Ansökningsanvisningar kan du hitta på Suomi.fi nättjänsten. Ansökningen kan göras efter att man utexaminerats och fått ett examensbetyg. 

När legitimeringen är erhållen, antecknar Valvira den beviljade yrkesbeteckningen i centralregistret för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki). Man kan kolla upp yrkeskompetens av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården i registrets offentliga informationstjänst.  

En utexaminerad magister i psykologi kan jobba med studeranderättighet innan legitimering 

Endast en person som har fått legitimation från Valvira har haft rätt att utöva psykologyrket, vilket har lett till att det kan i vissa fall ha uppstått ett kort avbrott i arbetet. På grund av detta har det gjorts en förändring i förordningen för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovård, vilket möjliggör att kontinuerlig arbeta i psykologuppgifter före och efter utexaminering. 

En utexaminerad magister i psykologi får arbeta ännu i 30 dagar efter utexamineringsdatumet. Valvira rekommenderar ändå att legitimation ansöks omedelbart efter att utbildningen genomförts, eftersom ansökningens behandlingstid kan vara ca 30 arbetsdagar. I praktiken har legitimeringen från Valvira kommit inom några arbetsdagar. 

Du hittar mer information om studerandes rätt att arbeta i psykologuppgifter här.

Har du avlagt examen utomlands?

Om man vill jobba i Finland, kan man ansöka om legitimering även på basis av en magisterexamen i psykologi som avlagts utomlands. Valvira erkänner legitimering enskilt från fall till fall. Information om ansökningsförfarandet på basis av en examen avlagd i EU/ETA-länderna kan hittas i Suomi.fi nättjänsten. 

Mer information om att studera utomlands hittar du här.  Ifall du har frågor angående legitimering på basis av en examen som är avlagd utomlands, kan du vara i kontakt till Valvira.

Meddela förbundet om din utexaminering och anslut dig till arbetslöshetskassan 

En studerande som är medlem i förbundet behöver inte ansöka om medlemskap på nytt, men bör informera om sin utexaminering till medlemssekreteraren Tarja Koivuniemi (tarja.koivuniemi@psyli.fi). Om man vill byta lokalförening i samband med anmälan, måste man fylla i medlemsblanketten på nytt. 

Om du inte ännu är medlem i arbetslöshetskassan, kom ihåg att ansluta dig till den! Man ansluter sig till kassan genom att med meddela medlemssekreteraren. Noggrannare instruktioner hittar du här. 

Kom med i Nätverket för Unga Psykologer (Nuorten Psykologien Verkosto)

Under Psykologförbundet fungerar även Nätverket för Unga Psykologer, det vill säga Nuorten Psykologien Verkosto (NPV). Nätverket är menat för psykologer som är i början av sin arbetskarriär (som känner sig unga). Du hittar mer information om nätverker här.