Siirry sisältöön

Stort grattis till den nyutexaminerade magistern i psykologi! På den här sidan hittar du tips på vad du kan göra efter utexaminering. Du hittar mer information angående legitimering och utexaminering på de allmänna sidorna. 

Checklista för den utexaminerade

  • Ansök om legitimering från Valvira
  • Meddela förbundet om din utexaminering
  • Anslut dig samtidigt till  arbetslöshetskassan, om du inte ännu är medlem i den
  • Om du flyttar i samband med utexamineringen, byt även lokalförening 
  • Om du inte får anställning genast efter utexaminering och du har uppfyllt arbetslöshetskassans arbetsvillkor redan under studietid, kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från kassan 
  • Bekanta dig med förbundets lönerekommendationer och anställningsvillkor 
  • Längtar du efter gemenskapen från studietiderna? Kom med i din lokalförening och i Nätverket för unga psykologer NPV (Nuorten psykologien verkosto)!  

Inledning av arbetslivet

Den största delen av psykologer jobbar inom den kommunala sektorn, men psykologer jobbar även inom alla andra sektorer. På förbundets nätsidor hittar du omfattande information om arbetslivet och löner för psykologer.

Psykologer behövs på alla samhällsområden, så det lönar sig att vara modig och ansöka om jobb på ställen som inte tidigare anställt en psykolog. Ofta efterlyser dessa arbetsplatser inte direkt en psykolog, men personer som avlagt en högskoleexamen, t.ex. en psykolog, kan ansöka om platsen. Det lönar sig att ha ett öppet sinne och tänka efter hur man skulle vilja utnyttja sin expertis inom psykologi – en psykolog är nyttig överallt där det finns människor. 

Ta direkt kontakt i aktörer som intresserar dig, skicka öppna ansökningar och berätta om dig själv och ditt kunnande. Många arbetsgivare kan inte tänka sig att de skulle behöva en psykologs expertis innan man erbjuder dem det. Det här förutsätter dock en förmåga att känna igen styrkorna av sin kunskap och sälja dessa styrkor till arbetsgivaren. Det lönar sig att öva på det genast från början i arbetslivet!

Ha en bra start in i arbetslivet och kom ihåg att förbundet stöder dig även när du utexamineras! När du behöver hjälp, läs noga informationspaketen på nätsidorna och ta vid behov kontakt i förbundets rådgivning. Förbundet har även en kostnadsfri anställningsrådgivning, som man kan ta kontakt i för att till exempel kontrollera arbetsavtal som arbetsgivaren erbjuder.