Siirry sisältöön

Työ- ja virkaehtosopimukset

Työ- ja virkaehtosopimuksilla työmarkkinajärjestöt sopivat alakohtaisista työsuhteiden ehdoista. Työsuhteen ehdoilla tarkoitetaan esimerkiksi palkkaa, vuosilomaa ja sairauslomaa koskevia määräyksiä. …

Lakitieto

Alla oleva laaja lakitietopaketti esittelee työelämän keskeisimmät lainkohdat. Lait koskevat kaikkia työntekijöitä vähimmäisehtoina.   Psykologien työehdot määräytyvät useimmiten virka- ja työehtosopimusten perusteella. Sopimuksissa on usein sovittu lakia paremmista työehdoista. Mikäli sinulla on henkilökohtainen työsopimus, jota ei ole sidottu mihinkään virka- ja työehtosopimukseen, sinua suojaavat aina lakien määrittelemät vähimmäisehdot.   Huomaa, että lakitietopaketissa ei käsitellä psykologien palkkaukseen liittyviä asioita.

Verotus

Palkkatyössä olevat psykologit saavat verottajalta esitäytetyn esitäytetyn veroilmoituksen postitse maalis-huhtikuussa, yrittäjät jo tätä ennen. Mahdolliset muutokset voi tehdä …

Neuvotteleminen omista eduista

Jokainen joutuu työelämässä tilanteisiin, jossa on neuvoteltava työnantajan kanssa omaa työtä ja omia etuja koskevista ratkaisuista. Kehityskeskustelu, palkkaneuvottelu ja yhteistoimintaneuvottelu ovat yleisesti työpaikoilla käytössä olevia menettelyjä. On hyvä tuntea neuvottelemisen perusperiaatteet.

Irtisanominen

Jos joudut irtisanotuksi, irtisanomisuhan alaiseksi tai YT-neuvottelujen piiriin Työntekijä voi joutua irtisanotuksi toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteestaan. Irtisanominen voi …

Luottamusmies- ja valtuutettu

Työsopimuslaki ja eri sektorien yhteistoimintalaki antavat henkilöstölle oikeuden valita keskuudestaan edudstaja käymään työnantajan kanssa neuvotteluja työsuhteiden ehtoja koskevista …