Siirry sisältöön

10 miljoonan rahoitus yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen

Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen laajentamista varten on opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettavissa 9 940 000 euroa. Rahoitusta voivat hakea kunnat ja kuntayhtymät, jotka järjestävät esi-, perus- ja lukio-opetusta. Erityisavustushaku liittyy oppilas- ja opiskelijahuoltolain uudistukseen, jossa lakiin kirjataan sitova henkilöstömitoitus koulukuraattoreille ja -psykologeille oppilas- ja opiskeluhuollossa. Lakiluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella, mutta sen tuomiin velvoitteisiin aletaan valmistautua jo nyt lisärahoituksen turvin.

Nyt haettava avustus on tarkoitettu erityisesti yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan koulun tai oppilaitoksen toimintakulttuurin vahvistamista ja toimia, joilla edistetään opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia, vuorovaikutusta, osallisuutta ja turvallisuutta. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla ehkäistään ongelmien syntymistä esimerkiksi koulukiusaamista estävillä toimenpiteillä.

– Oppilashuollon kuraattorien ja psykologien sitova henkilöstömitoitus on merkittävä parannus ja tällä avustuksella pääsemme aloittamaan mitoituksiin valmistautumisen jo ennen lain voimaantuloa. On tärkeää, että oppilaat ja opiskelijat saavat ennaltaehkäisevää tukea sekä varhaista apua nopeasti ja silloin kun apua tarvitaan, opetusministeri Jussi Saramo sanoo.

Lakiuudistus tulee vaikuttamaan oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluiden järjestämiseen, kun sen myötä kuntien on palkattava lisää työvoimaa. Kunnista puuttuu jopa satoja psykologin vakansseja. Psykologiliiton suositus on, että yhtä koulupsykologia kohden olisi enintään 500 oppilasta. 

Psykologiliitto muistuttaa, että oppilashuoltopalveluiden suunnittelussa on kuultava psykologeja. Psykologien kannattaakin nyt aktivoitua ja esittää ehdotuksia toimenpiteistä, joiden pohjalta kunnat voivat tätä lisärahoitusta hakea. Rahoituksen hakuaika päättyy jo 10.8.2021. 

Lue lisää avustushausta