Siirry sisältöön

jung, identiteetti, tietoisuus, alho

A Jungian Theory of Mind. Individualism lost, gained, and transcended.

Päivi Alho, Åbo Akademi 8.5.2020

Tiedostamaton identiteetti vastaa C. G. Jungin psykologiassa käsitystä siitä mitä on olla ihminen. Emme ole tietoisia identiteetistä vaan yhtä, identtisiä, sen kanssa. Arvomaailma, jota identiteetti heijastelee, tulee esille vain epäsuorasti, sitä ilmentävien persoonallisuudenpiirteiden kautta. Arvojen väliset suhteet on mahdollista ilmaista kolmella bipolaarisella ulottuvuudella. Niitä ovat äiti- ja isäkompleksin välinen suhde, yksilön suhde yhteisöön, sekä moraalinen ulottuvuus, joka jakaa arvot ja niitä kuvaavat persoonallisuudenpiirteet hyviin ja pahoihin. Tietoisuus on luonnostaan erottelevaa, koska sen toiminta perustuu arvottaviin vastakohtapareihin. Tietoisuudella on taipumus suhtautua negatiivisesti, tai jättää kokonaan huomiotta se puoli vastakohta-asetelmaa, joka ei tue tehtyjä valintoja. Inflaation kärsinyttä psykologista materiaalia kutsutaan ”varjoksi.” Jos arvottavien vastakohtaparien sijasta käytettäisiinkin laadullisia, deskriptiivisiä, vastakohtia, vastakohtaisuuksien yhdistäminen olisi mahdollista ilman arvokkaan psyykkisen materiaalin häviämistä. Siinä tapauksessa luodaan perspektiivi, josta käsin vastakohtaisuudet asettuvat tilanteen vaatimaan suhteeseen keskenään. Se on tietoisuuden säilymisen kannalta edullisempi vaihtoehto, kuin tasapäistävä kompromissi, tai pelkästään yhden vastakohdan synnyttämä yksipuolinen perspektiivi.

Åbo Akademis publikationsarkiv i Doria-portalen