Siirry sisältöön

Akavan puheenjohtajaehdokkaat Psykologiliiton kuultavana

Akavalle valitaan marraskuussa uusi puheenjohtaja. Tähän mennessä ehdokkaiksi ovat ilmoittautuneet JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren ja TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen

Muiden akavalaisten liittojen tavoin myös Suomen Psykologiliitto kutsui ehdokkaat hallituksen vieraiksi keskustelemaan. Kumpaisellekin ehdokkaalle oli varattu puolen tunnin keskustelu, jonka aikana Psykologiliiton hallitus kuuli ehdokkaan lyhyen esittäytymisen ja esitti kysymyksiä.

Jari Jokinen. Kuva: Liisa Takala

Jari Jokinen mainitsee omiksi vahvuuksikseen muutosjohtamisen ja poliittisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen. Akavan puheenjohtajana hän pitäisi tärkeänä erityisesti taloutta, terveyspolitiikkaa ja turvallisuutta. 

– Psyykkisen hyvinvoinnin pitäisi näkyä työsuojeluteemana enemmän, ja jäsenjärjestöissä olevaa osaamista kannattaisi ottaa käyttöön.

Hän painottaisi puheenjohtajana myös Akavan sisäisen vuorovaikutuksen, luottamuksen rakentamisen ja keskustelun merkitystä. Ilmastonmuutos- ja muita erityisesti nuoria jäseniä puhuttavia kysymyksiä Jokinen lähtisi ajamaan ottamalla jäsenjärjestöjen asiantuntemuksen mukaan keskusteluun.

– Akavan tehtävä on vaikuttaa yhteiskuntaan, viestiä ja puhua. Ilmastonmuutosasiassa akavalaisten aivot ovat etulinjassa, sanoo Jari Jokinen.

Maria Löfgren. Kuva: Liisa Takala

Maria Löfgren pitää omina vahvuusalueinaan avoimuutta ja työmarkkina-asiantuntijuutta. Myös hän kiinnittäisi puheenjohtajana huomiota kaiken kokoisten liittojen nykyistä aktiivisempaan kuulemiseen asioiden valmisteluvaiheessa, jotta voidaan koota tietopohjaa ja näkemystä.

Ilmastokysymyksissä Löfgren kääntyisi liittojen puoleen, joissa jäsenistö tekee työtä näiden asioiden eteen.

– Pohtisin myös, miten työelämässä voidaan työehtoja kehittämällä vaikuttaa vähempään ympäristökuormitukseen.

Löfgrenin mukaan Akavan sisällä on uskallettava ravistella rakenteita ja edistää keskustelua siitä, millaisilla arvovalinoilla varmistetaan hyvän elämän edellytykset, talouskasvu ja kestävä kehitys.

– Haluan, että Akava on aidosti moniarvoinen ja monikulttuurinen keskusjärjestö, jossa erilaisuus on käännetty vahvuudeksi. Akavalaisen työn arvo on tunnistettava.

Päätös kannasta vasta lähellä vaalia

Psykologiliiton hallitus tekee päätöksen ehdokaskannastaan kokouksessaan 11.11.2022.

– Haluamme, että vaali on avoin ja aidosti keskusteleva. Psykologiliitto haluaa huolellisesti seurata tilannetta loppuun asti ja muodostaa kantansa kaikkia osapuolia kuultuaan, linjaa Suomen Psykologiliiton puheenjohtaja Jari Lipsanen.

– Akavalle on tärkeää saada puheenjohtaja, joka pystyy parhaalla tavalla edistämään akateemisten jäsentensä etuja ja joka kykenee johtamaan keskusjärjestöämme niin, että se katsoo jo eteenpäin   tulevaisuuden tarpeisiin. Psykologeja toimii kaikilla sektoreilla ja yhä useampi on myös yrittäjä – tämän jo yhden alan sisälle mahtuvan monipuolisuuden tulisi näkyä myös Akavan toiminnassa. 

Lipsanen muistuttaa myös, että työelämän painopiste on muuttunut entistä vahvemmin psyykkisesti vaativan asiantuntijatyön suuntaan. 

– Tämä on huomioitava vahvemmin työelämää ja siihen liittyvää lainsäädäntöä kehitettäessä sekä pohdittaessa mielenterveyspalveluja kokonaisuutena ja psykologien roolia näiden palvelujen toteuttajana.

Akavan jäsenjärjestöt valitsevat puheenjohtajan Akavan liittokokouksessa 14.11.2022. Puheenjohtajan toimikausi alkaa välittömästi ja jatkuu toukokuun 2024 liittokokoukseen asti.

Akava järjestää 8.11. klo 17.30 ehdokkaille paneelikeskustelun, joka on kaikille avoin verkkolähetys.