Siirry sisältöön

Aktiivinen mediavaikuttaja Nina Lyytinen on Vuoden psykologi 2023

PsL Nina Lyytinen on valittu Vuoden psykologiksi 2023. Lyytinen on menestyksekkäästi löytänyt uusia yleisöjä psykologisen tiedon levittämiseen ammattimaisesti toimitetun podcastinsa avulla. Psykopodiaa-podcast on jo pitkään ollut Suomen suosituimpia mielenterveysalan mediasisältöjä.

Perusteluissa kiitetään Nina Lyytisen ammattitaitoa työterveyspsykologina, vankkaa kriisi- ja traumaosaamista sekä vaikuttavaa toimintaa psykologisen tiedon popularisoijana podcastin avulla.

– Tässä maailmantilanteessa tarve psykologiselle osaamiselle on erityisen suuri. Nykymaailman vaatimukset ihmisen psyykkiselle toimintakyvylle ovat kasvaneet. Psykologien keskeinen tehtävä on tarjota ihmisille ennen kaikkea tietoa, jotta he kipeästi tarvitsevat ja kaipaavat, sanoo Psykologiliiton puheenjohtaja Jari Lipsanen.

Lyytinen on yrittäjä, joka työskentelee työterveyspsykologina, kouluttajana, kolumnistina ja podcastin tekijänä. Lyytinen on myös vahva trauma- ja kriisiosaaja ja toimii aktiivisesti Psykologien Sosiaalinen Vastuu (PSV) -järjestössä. Sen kautta hän on jo pitkään tehnyt kansainvälistä vapaaehtoistyötä mm. kouluttaen stressinsäätelytaitoja pakolaisleirien sosiaalityöntekijöille. Hän toimii kriisityössä myös valtakunnallisen SPR:n psykologien valmiusryhmän johtoryhmän jäsenenä.

Lyytinen pitää kutsumuksenaan lisätä ymmärrystä ihmisten välillä, ja juuri tässä tulee psykologia apuun. 

– Psykologiatiede vaikuttaa meihin kaikkiin. Kun opimme ymmärtämään itseämme ja toisia ihmisiä, pystymme paremmin hyväksymään myös ihmisten erilaisuuden. Psykologia ei ole yhtä kuin mielenterveyden häiriö. Julkinen puhe on ehkä liian hoitokeskeistä – unohtuu se, että voimme tehdä paljon hyvinvoinnin lisäämiseksi ihan lähipiirissäkin: perheenä, ystävinä ja läheisinä. 

Podcastia hän on tehnyt jo neljä vuotta yhdessä puolisonsa Mikko Heiskalan kanssa.  Podcast on helposti ymmärrettävä tapa tuoda tutkittua asiantuntijatietoa suuren yleisön tietoon, ja ohjelman vieraat edustavat laajaa yhteiskunnan kirjoa niin iän kuin erikoisalojenkin suhteen. Aiheet eivät ole vain ilmeisimpiä, vaan keskusteluissa pyritään aidosti ymmärtämään ihmisen toimintaa ja psykologiaa.

– Pidän tärkeänä, että tarjolla on helposti saatavilla asiantuntijan kertomaa tutkittua tietoa. Kun ihmisellä on hätä ja hän tarvitsee apua, hän on altis myös palveluille, jotka eivät pohjaudu mihinkään tutkittuun tietoon. Ihmisillä on oikeus saada oikeaa tietoa, ja siinä podcast toivottavasti auttaa. Kuunneltava puolen tunnin jakso on monelle helpompi tiedonlähde kuin vaikkapa tieteellinen tutkimusartikkeli.

Nina Lyytinen pitää olennaisena sitä, että psykologiasta puhutaan sellaisella kielellä, jota kaikki ymmärtävät.

– Käytämme paljon aikaa siihen, että emme lähetyksessä sano esimerkiksi ”psykoedukaatio”, ”reflektointi”, ”defenssi” tai ”psykososiaalinen hoito”. Nämä sanat eivät välttämättä aukea kuin psykologille, joten käytän ymmärrettävämpiä termejä tai selitän asian auki.

Kuulijakunnasta suurin osa on nuorehkoja naisia. Tällä hetkellä ihmisiä puhuttavat erityisesti itsetuntemus, työhyvinvointi, parisuhdeasiat ja suru eri muodoissaan. Tulevissa podcasteissaan Lyytinen aikoo jatkaa laajaa aiheiden käsittelyä, mutta sosiaalisesta mediasta ja sen vaikutuksista ihmiseen hän haluaisi puhua enemmän.

Vuoden psykologin valitsee Suomen Psykologiliiton hallitus. Suomen Psykologiliitto on valinnut Vuoden psykologeja vuodesta 1990 lähtien, ja Nina Lyytinen on järjestyksessä 26. Vuoden psykologi julkistettiin valtakunnallisilla Psykologipäivillä Helsingissä 21.3.2023. 

Lue lisää Lyytisen podcastista ja muista psykologia-aiheisista podcasteista

Lue lisää Lyytisen trauma- ja kriisityöstä ja Psykologien Sosiaalinen Vastuu -ryhmästä