Siirry sisältöön

Aunola Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi

Kehityspsykologian professori Kaisa Aunola on kutsuttu Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi. Suomalaisen Tiedeakatemian noin 1 000 kotimaista ja ulkomaista jäsentä edustavat tieteen kärkeä, ja jäseniksi kutsutaan yleisesti arvostettuja ja ansioituneita kotimaisia sekä ulkomaisia tieteenharjoittajia.

Professori Kaisa Aunolan kiinnostuksen kohteina ovat vanhemmuus ja perhesuhteet, perhe lasten sosioemotionaalisen ja akateemisen oppimisen kehityksen kontekstina sekä kvantitatiiviset menetelmät ja psykometria.

Aunola on pyrkinyt tutkimuksessaan tunnistamaan erilaisia vanhemmuuteen ja perheeseen liittyviä prosesseja, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten sosioemotionaaliseen ja akateemiseen oppimiseen joko kehityksen voimavaroina tai riskitekijöinä. Lisäämällä tieteellistä ymmärrystä näistä perheprosesseista luodaan perusta sellaisten tehokkaiden ohjelmien kehittämiselle, joilla edistetään perheiden hyvinvointia ja ehkäistään nuorten koulupudokkuutta ja syrjäytymistä yhteiskunnasta.

Tällä hetkellä Aunola on vastuullisena tutkijana Vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät -tutkimuksessa, joka on osa kansainvälistä, 42 maata käsittävää konsortiohanketta. Aunola on toiminut Jyväskylän yliopistossa kehityspsykologian professorina vuodesta 2009.

Suomalaisen Tiedeakatemian psykologijäsenet

(suluissa hyväksymisvuosi)

 • Kaisa Aunola (2022)
 • Christina Salmivalli (2020)
 • Katariina Salmela-Aro (2018)
 • Kai Hakkarainen (2016)
 • Matti Laine (2014)
 • Marja Vauras (2013)
 • Katri Räikkönen (2012)
 • Kimmo Alho (2012)
 • Heikki Hämäläinen (2009)
 • Raija-Leena Punamäki (2007)
 • Jarkko Hautamäki (2006)
 • Mika Kivimäki (2005)
 • Heikki Lyytinen (2002)
 • Liisa Keltikangas-Järvinen (2001)
 • Pekka Niemi (1996)
 • Lea Pulkkinen (1994)
 • Isto Ruoppila (1992)
 • Risto Näätänen (1980)