Siirry sisältöön

Eduskunnassa ymmärrystä koulupsykologeille

Eduskunta kävi maanantaina 14.12. lähetekeskustelun sote-uudistuksen lakipaketista. Yhtenä osana tätä massiivista yli 1600-sivuista lakipakettia on esitetty opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien siirtämistä osaksi perustettavien hyvinvointialueiden organisaatiota. Psykologiliitto vastustaa siirtoa, sillä opiskeluhuolto on erottamaton osa koulun työtä, ei sote-palvelua.

Lähetekeskustelun aikana kuultiin useita puheenvuoroja, joissa huoli opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien tulevaisuudesta nousi esiin. Koulupsykologien asemaan kiinnittivät huomiota niin hallituspuolueiden kuin opposition edustajat.

Keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi totesi, että esityksessä on vielä viilaamisen varaa valiokuntatyössä. Yksi tällaisen viilaamisen paikka on Kempin mukaan juuri opiskeluhuollon sijoituspaikka.

– Näen niin, että oppilashuollolle paras sijoituspaikka olisi kunnallinen johtajuus maakunnallisen johtajuuden sijaan, Kemppi totesi.

Perussuomalaisten Ari Koponen nosti esiin sen, että sote-palveluissa on tällä hetkellä suuria puutteita psykologipalveluissa ja tilanne heikkenisi entisestään, mikäli opiskeluhuollon resursseja siirrettäisiin sote-palveluihin.

– Näin ei voi tapahtua, sillä jo nyt opiskeluhuolto toimii vajaalla henkilökunnalla. Ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen apua täytyy olla saatavilla kouluista päivittäin, Koponen painotti.

Kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen ja Mia Laiho olivat huolissaan, siitä että palveluhin syntyy uusia katkoskohtia.

– Yksi valitettava esimerkki tästä on koulukuraattorien ja psykologien siirto maakuntien työnjohdon alle siinä, missä nuorten tukeminen edellyttää paremminkin vahvaa yhteyttä kouluarkeen, Ikonen totesi.

– Tämä sote-paketti romuttaa oppilashuollon siirtäessään kuraattorit ja psykologit kouluympäristöstä tähän massiiviseen hallintohimmeliin, Laiho summasi.

Vihreiden edustaja Inka Hopsu pohti myös kuntiin jäävien palveluiden asemaa uudistuksessa. Hän korosti, että terveyseroja ei tule tasata yhdenkään kunnan koulutuspalvelujen kustannuksella.

– En näe minkään maan tulevaisuuden kannalta järkevänä ratkaisua leikata suhteellisia panostuksia koulutukseen tai siirtää koulutukseen suunnattuja varoja sieltä, missä kasvava joukko lapsia ja nuoria asuu. Ehdotus oppilashuollon siirtymisestä hyvinvointialueelle lisää entisestään tätä huolta, Hopsu sanoi puheenvuorossaan.

Psykologiliitto on iloinen siitä, että kansanedustajat ovat kuulleet huolen opiskeluhuollon puolesta ja odottaa, että psykologien ja kuraattorien siirto hyvinvointialueille perutaan eduskuntakäsittelyssä.