Siirry sisältöön

Fysioterapeutit saamassa ammattihenkilön statuksen työterveyshuollossa, psykologit eivät

Sosiaali- ja terveysvaliokunta kannattaa hallituksen esittämää työterveyden fysioterapeuttien, mutta ei psykologien, statusmuutosta ammattihenkilöiksi. Työterveyshuoltolakia esitetään muutettavaksi siten, että fysioterapeuteista tulisi työterveyshuollon ammattihenkilöitä, kun he nykyisin ovat työterveyshuollon asiantuntijoita. Ammattihenkilön vastaanotolle on mahdollista hakeutua suoraan ilman erillistä lähetettä. Nykyisen työterveyshuoltolain perusteella työterveyshuollon ammattihenkilöitä ovat työterveyslääkärit ja työterveyshoitaja. 

Valiokunnan mietinnössä todetaan, että asiantuntijakuulemisessa on nostettu esille myös työterveyspsykologien muuttaminen työterveyshuollon ammattihenkilöiksi. Muun muassa Psykologiliitto korosti asiaa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antamassaan lausunnossa. 

Valiokunnassa kokoomus ja perussuomalaiset jättivät vastalauseen nykyiselle esitykselle ja kannattivat sitä, että hallitus toisi eduskuntaan esityksen, jossa muutetaan myös työterveyspsykologin asema asiantuntijasta työterveyshuollon ammattihenkilöksi. 

”Työfysioterapeutteja koskevan lakimuutoksen jälkeen työterveyspsykologit jäisivät ainoana isona ammattiryhmänä asiantuntijan rooliin työterveyshuollossa. Molemmat ryhmät – työfysioterapeutit ja työterveyspsykologit – ovat tärkeitä työhyvinvoinnin ja sairaspoissaolojen ehkäisemisessä, ja työkyvyn edistämisessä ja heidän työllään on merkittävä kansantaloudellinen merkitys. Samaan aikaan mielenterveyteen liittyvät taloudelliset ja inhimilliset kustannukset työelämässä ovat kasvussa”, vastalauseessa todetaan.

Valiokunnan mietinnön mukaan valiokunta on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä tiedon, että työterveyshuoltolain muutostarpeita muiden ammattiryhmien osalta selvitetään osana työterveyshuollon kehittämistä valtioneuvoston periaatepäätöksen Työterveys2025 mukaisesti. 

– Psykologiliitto jatkaa asian edistämistä: suomalaisten hyvinvoinnin ja työurien pidentämisen kannalta on välttämätöntä saada työterveyspsykologin osaaminen paremmin käyttöön niin yksittäisten työntekijöiden, esimiesten ja johdon kuin työyhteisöjenkin kohdalla, toteaa Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola

– Psyykkisen jaksamisen pulmat ovat keskeisin terveysuhka sekä inhimillisesti että taloudellisesti.

Työterveyshuoltolain 3 §:n muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022. 

Lue koko sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö