Siirry sisältöön

Haku ammatillisiin työryhmiin on auki

Oletko ajatellut, että haluaisit olla enemmän mukana vaikuttamassa oman sovellusalasi psykologityöhön ja sen näkyvyyteen? Nyt siihen on tarjolla hyvä mahdollisuus, sillä Psykologiliitto hakee ammatillisiin työryhmiin jäseniä seuraavalle toimikaudelle 2020-2021.

HYVÄ PSYKOLOGILIITON JÄSEN,

Liitossa toimii seuraavalla kaudella 23 ammatillista työryhmää: Aikuisten mielenterveystyö, Ammatinvalinta ja urasuunnittelu, Eko- ja ympäristöpsykologia, Geropsykologia, Kehitysvamma-ala, Koulupsykologit, Kriisi- ja traumapsykologit, Kuntoutuspsykologit, Lapsi- ja nuorisopsykologit, Lastensuojelupsykologit, Liikennepsykologit, Monikulttuuripsykologia, Neuropsykologit, Oikeuspsykologia, Opintopsykologit, Perusterveydenhuollon psykologit, Psykologian opettajat, Psykoterapia, Psyykkinen valmennus, Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolen moninaisuus, Työ- ja organisaatiopsykologia ja Työterveyspsykologit, Varhainen kehitys ja perhesuhteet.

Kyseessä on Psykologiliiton luottamustoimi, jossa työryhmät hoitavat liiton hallituksen niille antamia valmistelu- ja asiantuntijatehtäviä. Työryhmät ovat liiton toiminnan sisältöosaajia, joilla on myös ammatillisen edunvalvonnan kannalta tärkeä rooli. Tarkempia tietoja ammatillisten työryhmien toiminnasta löydät täältä.

Työryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti neljänä päivänä vuodessa, ja tapaamisten välillä työskennellään ajankohtaisten asioiden parissa esimerkiksi lausuntojen ja kannanottojen muodossa. Lisäksi työryhmät voivat järjestää oman sovellusalansa neuvottelupäiviä. Psykologiliitto vastaa työryhmien kokoontumisiin liittyvistä matka- ja majoituskustannuksista ohjesäännön mukaisesti sekä tarvittaessa korvaa ansionmenetyksen.

Jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota ehdokkaiden asiantuntemukseen erityisalalla. Lisäksi kriteereitä ovat jäsenten osaamisen edustavuus erityisalan kokonaisuuden kannalta, kokoonpanon toimivuus sekä alueellinen ja muu edustavuus. Yleinen kiinnostus tai harrastuneisuus erityisalan asioita kohtaan eivät ole valintakriteereitä. Asiantuntemus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jäseneksi päästäkseen pitäisi olla väitellyt aiheesta, mutta vähimmäisvaatimuksena on, että jäsen työskentelee kyseisellä erityisalalla. Hakijan oman alueyhdistyksen sekä nykyisen ammatillisen työryhmän suosituksilla on uusien jäsenten valinnoissa painoarvoa erityisesti silloin, jos työryhmään on enemmän tasaväkisiä hakijoita, kun työryhmään valitaan jäseniä. Suosituksia pyydetään tarvittaessa hakuajan jälkeen. Lisäksi työryhmän jäsenyys edellyttää Psykologiliiton jäsenyyttä ja jäsenmaksujen ajantasaisuutta.

Työryhmiin haetaan täyttämällä oheinen hakulomake keskiviikkoon 11.12.2019 klo 23.59 mennessä: https://www.survette.com/40534-33016-29@vastaaja&hakija2019.

Psykologiliiton hallitus valitsee ammatillisten työryhmien jäsenet seuraavalle kaksivuotiselle toimikaudelle tammikuun lopun 2020 kokouksessa, ja ammatillisten työryhmien uusi toimikausi käynnistyy kaikkien ammatillisten työryhmien jäsenten yhteisellä neuvottelupäivällä ja järjestäytymisellä perjantaina 13.3.2020 Helsingissä, eli päivä kannattaa varata jo kalenteriinsa.

Hausta voi kysyä lisätietoja sähköpostitse atr@psyli.fi.

Vera Gergov
Ammattiasioista vastaava psykologi
Suomen Psykologiliitto ry