Siirry sisältöön

Hallituksen suunnittelema leikkaus uhkaa nuorten kuntoutusta

Hallitus esittää, että nuoren kuntoutusrahaa ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavaa kuntoutusrahaa leikattaisiin vuosittain 27 miljoonaa.

Nuoren kuntoutusrahaa voi saada 16–19-vuotias, jonka työ- tai opiskelukyky on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi ja hän tarvitsee erityisiä tukitoimia voidakseen opiskella tai osallistua muuhun työllistymistä edistävään kuntoutukseen. Nuoren kuntoutusrahaa saaneista vuonna 2020 noin 90 prosenttia sai etuutta mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi.

Nykyisin nuorten kuntoutusrahan taso on korkeampi kuin muiden kuntoutusrahojen, jotta se kannustaisi nuorta kuntoutumaan ja kouluttautumaan työkyvyttömyyseläkkeelle hakeutumisen sijaan. Kuntoutusrahan leikkaus todennäköisesti vähentäisi nuorten osallistumista kuntoutukseen.On mahdollista, että nuoren kuntoutusrahan tason laskeminen näin jopa lisäisi nuorten työkyvyttömyyseläkkeiden määrää.  

Kuntoutusrahan leikkauksen lisäksi hallitusohjelman mukaisesti myöhemmin olisi tulossa käsittelyyn esitys, joka palauttaisi 16–19-vuotiaiden ammatilliseen kuntoutukseen pääsyn ehdoksi sairaus- tai vammadiagnoosin. 

Psykologiliitto yhdessä koko Mielenterveyspoolin kanssa katsoo, että kuntoutusrahaa ei tulisi leikata, ja diagnoosivaatimus vaikeuttaisi kuntoutuksen saamista. Kuntoutukselle voi olla todellinen tarve, vaikka sairaus- tai vammadiagnoosia ei olisikaan.

Nuorten mielenterveyttä ja mahdollisuutta opiskella tai työskennellä tulee tukea – ei heikentää. 

Lue koko kannanotto