Siirry sisältöön

Hallitus on sopinut valtion tulevien vuosien rahankäytöstä

Hallitus on sopinut vuosien 2023–2026 julkisen talouden suunnitelmasta. Kehysriihen neuvottelut saatiin valmiiksi jo ensimmäisenä päivänä. Vaikka huomio kiinnittyi ymmärrettävästi paljon Ukrainan sodan aiheuttamiin menoihin, nousi päätöksissä esille myös Psykologiliitolle tärkeitä teemoja.

Hoitotakuun kiristämistä edistetään

Hallitus jatkaa seitsemän päivän hoitotakuun toteuttamista. Seitsemän päivän hoitotakuun kiristämiseen on varattu 95 miljoonaa euroa vuodelle 2023. Psykologiliitto on korostanut hoitotakuun merkitystä perustason palveluissa. Hoitotakuun tulee ehdottomasti sisältää myös psykologipalvelut. 

Koronan jättämään hoitovelkaan ohjataan rahoitusta. EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitusta osoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkuun sekä hoitoon pääsyn nopeuttamiseen 110 miljoonaa euroa vuonna 2023, 90 miljoonaa euroa vuonna 2024 ja 30 miljoonaa euroa vuonna 2025. 

Lisää resursseja opiskeluhuoltoon ja lastensuojeluun

Ensi vuonna vastuun sosiaali- ja terveyspalveluista ottaville hyvinvointialueille lisätään oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutosten johdosta 8,6 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja 20,8 miljoonaa euroa vuodesta 2024 alkaen. Lakiin kirjattiin sitovat henkilöstömitoitukset opiskeluhuollon psykologeilla ja kuraattoreille.

Kuntien saaman peruspalvelujen valtionosuudet kasvavat oppilas- ja opiskeluhuoltolakiin liittyvien muutosten, alueellisten oppilashuollon yhteistyöryhmien ja opiskeluhuoltosuunnitelmien takia 0,33 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Myös lastensuojelun henkilöstömitoitusta vahvistetaan edelleen vuonna 2024. Asteittain kiristyvään henkilöstömitoitukseen on varattu 9 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja 21,7 miljoonaa euroa vuodesta 2024 alkaen. Psykologiliitto on vaatinut, että psykologi määriteltäisiin välttämättömäksi ammattihenkilöksi lastensuojelua koskevaan lainsäädäntöön. Näin lastensuojelun organisaatioissa ja palveluissa, lähellä sosiaalityöntekijöitä ja kriiseissä olevia asiakkaita, olisi jatkossa riittävä psykologin resurssi.

Tukea työkyvylle ja tutkimukselle

Työkyvyn tuen palveluihin sekä mielenterveyttä ja työkykyä vahvistaviin toimiin ohjataan EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitusta 8,5 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja 6,5 miljoonaa euroa vuonna 2024. Psykologiliitto on tuonut usein esille tarpeen muuttaa työterveyshuollon psykologit asetuksessa ammattihenkilöiksi, mikä takaisi asiakkaille suoran pääsyn psykologille.

Hallituksen tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehittämismenot 4 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Valtion T&K-rahoitus on vuonna 2023 noin 2,3 miljardia euroa. Osana tätä Suomen Akatemian tutkimushankevaltuutta korotetaan pysyvästi 147 miljoonaa euroa.

Lue lisää valtioneuvoston sivuilta