Siirry sisältöön

Huoltaja voi asioida alaikäisen puolesta Omakannassa

Huoltajien mahdollisuus asioida sähköisesti alaikäisen lapsensa puolesta laajenee. Vastedes huoltajat näkevät tiedot Omakannasta ilman ikärajaa.

Huoltajat voivat jatkossa asioida kaikkien alaikäisten lastensa puolesta Omakannassa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Ennen asiointioikeus koski vain alle 10-vuotiaiden lasten vanhempia. Jatkossa onkin entistä tärkeämpää, että terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi alaikäisen kyvyn päättää omien tietojensa näkyvyydestä, selvittää hänen tahtonsa ja kirjaa asian potilastietojärjestelmään.

Kirjaamistavan muutos edellyttää muutoksia potilastietojärjestelmiin ja tapahtuu vaiheittain ensi vuodesta alkaen. THL ohjeistaa terveydenhuollon ammattihenkilöt toimintatavan ja kirjaamiskäytäntöjen muutokseen.

Lisäksi jatkossa huoltajat voivat jättää uusimispyyntöjä lapsen reseptiin ja antaa suostumuksen terveystietojen tarkasteluun hoitotilanteessa.

Lue THL:n tiedote