Siirry sisältöön

JUKO olisi ollut valmis hyväksymään sovintoehdotuksen ”Valitettavaa, ettei sovintoa syntynyt”

JUKO olisi ollut valmis ehdotuksen läpimenoon. Kunta-alan neuvottelujen jatko on nyt toistaiseksi avoinna.

Kunta-alan kiistaan uudesta virka- ja työehtosopimuksesta ei ole saatu edelleenkään ratkaisua. Kaikki neuvotteluosapuolet eivät hyväksyneet sovittelulautakunnan sovintoehdotusta puolenpäivän määräaikaan mennessä keskiviikkona 11. toukokuuta.

Neuvotteluissa myös psykologeja edustava Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO olisi ollut valmis ehdotuksen läpimenoon.

Yhteinen kehittäminen olennaista

JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen pitää valitettavana, ettei nyt syntynyt kaikkia tyydyttävää ratkaisua.

– Sovintoehdotus palkkaohjelmineen teki selkeästi näkyväksi koko kunta-alan työn ansaitseman arvostuksen ja palveluketjujen kaikkien työntekijöiden merkityksen. Se ei asettanut ketään vastakkain, vaan olisi tukenut työpaikkojen yhteistä kehittämistä. Tämä on olennaista, sillä kuntatyötä tehdään yhdessä ja hyvinvointialueille siirrytään yhdessä, Luukkainen sanoo.

Luukkaisen mukaan kunta-alan on päästävä viimein kuromaan kiinni palkkaliukumien puuttumisen aiheuttama ansiokehityksen takamatka.

Sovittelulautakunnan sovintoehdotus sisälsi viisivuotisen palkkaohjelman, jonka vaikutus olisi ollut yhteensä viisi prosenttia.

JUKOn toiminnanjohtajan Maria Löfgrenin mukaan palkkaohjelma kuntasektorin kaikille kuudelle sopimusalalle oli JUKOlle neuvotteluissa kynnyskysymys.

– Palkkaohjelma mahdollistaa matalan palkkatason korjaamisen ja sovittelulautakunnan ehdotus olisikin tältä osin vastannut JUKOn tavoitteita.

Psykologiliiton puheenjohtaja Jari Lipsanen toteaa, että myös Psykologiliitto on pettynyt siihen, että sovintoehdotus nyt kaatui, kun kaikki osapuolet eivät sitä hyväksyneet.

– Neuvottelukierros on ollut vaikea ja sovintoehdotus oli oikeastaan ensimmäinen konkreettinen esitys, jossa myös palkansaajapuolen tarpeita oli huomioitu. Palkkaohjelma on ollut kynnyskysymys neuvotteluissa, vaikka se ei tässä maailmantilanteessa kaikkea ratkaisekaan.

Lipsanen muistuttaa myös, että kaikkia kuntasektorin ongelmia, kuten hyvää johtamista, ei edes neuvottelupöydissä voida ratkaista. 

– Psykologeille näissä neuvotteluissa kysymys työajasta on ollut tärkeä. Se, että ehdotuksessa ei ollut enää työajan pidentämistä on todella merkittävä asia. 

Jatko avoinna

Sovittelulautakunta esitti kunta-alalle kolmivuotista sopimusta ja kuluvan vuoden yleiskorotukseksi 2:ta prosenttia jokaiselle sopimusten piirissä olevalle työntekijälle. Enintään 2 300 euron kuukausipalkkoihin olisi toteutettu vähintään 46 euron korotus.

– Vuosien saatossa syntyneeseen kuntapalkansaajien ansiokehityksen takamatkaan olisi tuonut helpotusta myös muiden alojen palkankorotukset ylittävä 0,5 prosentin suuruinen keskitetty järjestelyerä, kertoo Löfgren.

Kunta-alan neuvottelujen jatko on nyt toistaiseksi avoinna.

– Vaikka kolme osapuolta neljästä hyväksyi annetun sovintoehdotuksen, tämä päätös ei sido enää ketään, Löfgren toteaa.

JUKO tarkentaa tietoja kunta-alan toistaiseksi voimassa olevasta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta. Maanantaina 18. huhtikuuta ilmoitettua koko kuntasektoria koskevaa ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa jatketaan.