Siirry sisältöön

JUKO vaatii kuntia turvaamaan henkilöstönsä jaksamisen

Kunta-alan noin 130 000:ta akavalaista palkansaajaa edustava neuvottelujärjestö JUKO arvioi, että korona-kevään jäljiltä kuntatyöntekijät työskentelevät nyt jaksamisensa äärirajoilla.

– Osa kuntien henkilöstöstä päätyi koronan takia välittömästi lomautetuiksi, osa poikkeuksellisen raskaan työkuorman alle joko koronanhoidon eturintamassa tai etätyössä. Myös huoli epidemian vaikutuksista terveyteen tai talouteen on syönyt ihmisten henkisiä ja fyysisiä voimavaroja, huomauttaa JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ) painottaa, että ”rasitusta lisäävät puutteelliset resurssit”.

– Henkilöstöresurssien turvaamiseksi valtion on huolehdittava ensi vuoden budjetissa kuntien riittävästä rahoituksesta. Julkisalojen työntekijät turvaavat yhteiskunnan toimintaa, poikkeusoloissa heidän työnsä merkitys korostuu entisestään. Lomautukset tai muut henkilöstöön kohdistuvat leikkaukset ovat suurta ajattelemattomuutta – suorastaan vastuuttomuutta kansalaisten turvallisuutta ja terveyttä kohtaan, Luukkainen summaa.

Psykologiliiton puheenjohtajan Annarilla Ahtolan mukaan psykologipalveluiden supistamisessa kuntatalouden vaikeuksien vuoksi ei ole järkeä.

– Koronan takia psykologipalveluiden osalta on syntynyt sekä hoitovelkaa että lisää palvelun tarvetta. Mielenterveyden ja oppimisen pulmien hoitaminen on sijoittamista tulevaisuuteen, ja lasku mahdollisista säästötoimista lankeaa maksettavaksi myöhemmin, Ahtola sanoo.

JUKO kiittää niitä jo yli sataa kuntaa, jotka talouden ongelmista huolimatta ovat luopuneet lomautuksista, irtisanomisista ja osa-aikaistamisesta.

JUKOn Olli Luukkainen ja Maria Löfgren ovat keskustelemassa kuntien tulevaisuutta pohtivassa Lappeenranta-seminaarissa 20.–21. elokuuta.