Siirry sisältöön

Kirkon liki 20 000 palkansaajan uusi virka- ja työehtosopimus on hyväksytty

Sopimus sisältää palkankorotukset tälle ja ensi vuodelle sekä roiman parannuksen perhevapaisiin. Tarkoituksena on myös jatkaa työtä mallista, jolla pyritään varmistamaan kirkon palkkakilpailukyky.

Palkansaajien pääsopijajärjestöt ja Kirkon työmarkkinalaitos ovat hyväksyneet kirkon neuvottelutuloksen uudeksi virka- ja työehtosopimukseksi sopimuskaudelle 2023–2025.

Evankelis-luterilaisen kirkon 20 000 palkansaajan virka- ja työehdoista neuvottelevat JUKO, Kirkon alan unioni (JHL, Jyty), Kirkon alat ja Kirkon työmarkkinalaitos.

Kaksivuotinen sopimusratkaisu huomioi kokonaisuutena inflaation aiheuttaman palkansaajien ostovoiman heikentymisen.

2023

Yleinen palkkausjärjestelmä: Yleiskorotus nostaa peruspalkkoja 1. huhtikuuta lukien 5 prosenttia. Kun suoritus- ja kokemuslisä säilyvät entisellään, korotuksen kustannusvaikutus on keskimäärin 4,5 prosenttia.

Muut palkkausjärjestelmät: yleiskorotus nostaa palkkoja 1. huhtikuuta lukien 4,5 prosenttia.

Syyskuun alussa kokemuslisäjärjestelmään tehdään parannuksia, kun yleisessä palkkausjärjestelmään tulee uusi kolmen vuoden kokemuslisä ja viiden vuoden kokemuslisään saadaan korotus.

2024

Yleiskorotus nostaa palkkoja kaikissa palkkausjärjestelmissä 1. helmikuuta vähintään 2,5 prosenttia.

Sopimus ei sisällä paikallisesti neuvoteltavia eriä eikä kertaerää.

JUKOn neuvottelupäällikkö Anne Mikkola painottaa, että sopijapuolet päättivät keskittää korotukset yleiskorotuksiin, joiden merkitys palkansaajalle on pysyvämpi kuin yksittäisten kertaerien.

– Tarkoituksena on jatkaa tänä vuonna jo aiemmin sovittua työtä mallista, jolla pyrimme varmistamaan kirkon palkkakilpailukyvyn.

Perhevapaisiin huomattava parannus

Sopimuksen merkittävin tekstiparannus on hyvä uutinen lapsiperheille, kun jatkossa myös kirkolla molempien vanhempien palkallinen vanhempainvapaa on 32 arkipäivää aiemman 18 päivän sijaan.

– Neuvottelut venyivät aivan vanhan sopimuksen voimassaolon viime metreille. Ne säilyivät kuitenkin keskustelevina ja hyvähenkisinä loppuun asti. Jatkuvan neuvottelun periaatteen mukaisesti jatkamme sopimusten ja työelämän kehittämistä, Mikkola kiittää.

Lue lisää JUKOn sivuilta