Siirry sisältöön

Kolmiportainen tuki varhaiskasvatuksessa vaatii vahvaa moniammatillisuutta – varhaiskasvatuksen psykologista tulisi säätää laissa

Varhaiskasvatuslakia halutaan muuttaa tukemaan kolmiportaisen tuen mallin luomista myös varhaiskasvatukseen. Suomen Psykologiliitto kannattaa uudistuksen tavoitteita. Suomen Psykologiliitto kuitenkin vaatii, että uuteen varhaiskasvatuslakiin sisällytetään velvoittava maininta varhaiskasvatuksen psykologista. 

Psykologiliitto lausui 11.6.2021 varhaiskasvatuslain muutoksesta, jossa säädettäisiin täsmällisemmin varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oikeudesta tarvitsemaansa tukeen sekä annettavan tuen rakenteesta. Esitys perustuu hallitusohjelmakirjaukseen kolmiportaisen tuen mallin luomisesta varhaiskasvatukseen. Uudistuksen tavoitteena on luoda yhdenvertaisemmat edellytykset kaikille lapsille ja luoda vahvempi jatkumo esi- ja perusopetukseen. 

Psykologiliitto kannattaa uudistuksen tavoitteita ja pitää varhaiskasvatuksen tukeen liittyvän lainsäädännön selkeyttämistä tarpeellisena. On erittäin hyvä, että kolmiportainen tuki halutaan nyt tuoda myös varhaiskasvatukseen. Oppimisen ja kasvun tukea on vahvistettava kaikilla koulutusasteilla. Vain näin voidaan turvata kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia ja pärjätä koulutiellä sekä saavuttaa riittävät perustaidot tulevaisuuden jatko-opintoja ja työelämää varten. 

Psykologiliitto kiittää sitä, että varhaiskasvatuksessa tuen tarjoaminen olisi velvoittavaa samalla tavoin eri puolilla Suomea sekä kunnallisella ja yksityisellä puolella.  Lakiin säädetty oikeus tukeen auttaa varmistamaan, ettei lasten ongelmia vain ”seurailla” liian pitkään.

Varhaiskasvatuksessa tarvitaan psykologin asiantuntemusta

Lakiluonnoksessa on kuitenkin keskeinen puute: varhaiskasvatuksesta puuttuu lakisääteinen oikeus psykologin palveluihin. Tämä asettaa varhaiskasvatuksen täysin eriarvoiseen asemaan muiden kouluasteiden kanssa. 

Suomen Psykologiliitto vaatii, että uuteen varhaiskasvatuslakiin sisällytetään velvoittava maininta varhaiskasvatuksen psykologista vastaavalla tavalla, kuin on jo mainittu varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Erityisesti alle kolmevuotiaiden haasteiden tunnistaminen, seuranta ja arviointi vaatii ehdottomasti vahvaa, jatkuvaa moniammatillisuutta. Pienten lasten kohdalla niin kehityspsykologian kuin vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön huomioiminen on erittäin tärkeää. Psykologi on lapsen psykososiaalisen ja kognitiivisen kehityksen sekä vuorovaikutusilmiöiden asiantuntija. Varhaiskasvatuksen pedagogista asiantuntijuutta sekä sosiaali- ja hoitoalan osaamista täydentämään tarvitaan psykologi. 

Psykologin asiantuntijuutta tarvitaan, jotta lapsen ikätasoiset tarpeet ja perheen tilanne tulevat huomioiduiksi, kun suunnitellaan lapsen varhaiskasvatuksen toteutumista ja järjestämistä sekä mahdollista tuen tarvetta varhaiskasvatuksessa. Ilman psykologin asiantuntemusta ei voida taata lakiesityksen kolmiportaisen tuen tarpeen arviointia, suunnittelua ja toteuttamista varhaiskasvatuksessa yhtäläisesti esiopetuksen ja koulun kanssa. Laissa tulisikin säätää moniammatillisesta yhteistyöstä selkeämmin. 

Lue Psykologiliiton lausunto