Siirry sisältöön

Koronajärjestelyt työpaikoilla kesän jälkeen

Koronarajoituksia on vähitellen purettu, ja maan hallituksen suositus etätyöstä päättyi elokuun alkuun. Työpaikoilla mietitään työnteon järjestelyjä uudessa tilanteessa ja toisaalta varaudutaan epidemian mahdolliseen toiseen aaltoon.

Henkilöstön tulee saada vaikuttaa ratkaisuihin.

Lainsäädäntö määrittelee työnantajalle monia velvollisuuksia. Yhteistoimintalaki edellyttää, että työnantajan on käsiteltävä töiden järjestelyyn liittyvät olennaiset muutokset yhteistoiminnallisesti yhdessä henkilöstön edustajien kanssa ennen päätöksentekoa.

Työnantajan on työturvallisuuslain mukaan huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Huomioon on otettava työhön ja työolosuhteisiin liittyvien seikkojen lisäksi myös työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Kaikilla ei esimerkiksi ole mahdollisuutta järjestää kotioloja sellaisiksi, että ne mahdollistaisivat työnteon. Myös työergonomia voi etätyössä olla paljon työpaikkaa heikompi. Työturvallisuuteen kuuluu myös henkinen hyvinvointi työyhteisössä. Siihen on kiinnitettävä erityistä huomiota etätyötilanteissa.

Työpaikoille voidaan palata etätyöstä vaiheittain tai työtä voidaan tehdä vuorotellen etänä tai työpaikalla. Riskiä taudin leviämisestä minimoidaan noudattamalla edelleen THL:n antamia ohjeita esimerkiksi käsihygieniasta ja turvaväleistä. Riskiryhmäläiset voidaan ottaa huomioon muista poikkeavin työjärjestelyin.

Lomautusten osalta työnantajan on noudatettava työsopimuslain määräyksiä. Työnantaja saa lomauttaa työntekijän, jos olisi taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen tai jos työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. Jos nämä edellytykset eivät täyty, lomautusta ei voida toteuttaa. Myös lomautuksista on käytävä henkilöstön edustajien kanssa yt-neuvottelut.

Poikkeusaikana monilla työpaikoilla otettiin isoja edistysaskeleita etäyhteyksien hyödyntämisessä työnteossa ja kokoustamisessa. Monin paikoin myös työnantajien luottamus etätyön tuloksellisuuteen lisääntyi. Opittua ei kannata unohtaa normaalimpiin oloihin palattaessakaan. Yhdistellen molempia työskentelytapoja ja ottaen huomioon sekä työnantajan että työntekijöiden tarpeet voidaan saada työelämästä entistä sujuvampaa.

Jos töiden järjestelyt omalla työpaikalla herättävät kysymyksiä, kannattaa olla yhteydessä ensisijaisesti omaan luottamusmieheen (JUKO/YTN) tai luottamusvaltuutettuun (organisaation ylempien toimihenkilöiden keskuudestaan valitsema). Myös liiton työsuhdeneuvonta auttaa. Jos luottamusvaltuutettua ei vielä ole, sellainen kannattaa nyt valita.

Ohjeita löytyy liiton kotisivuilta.

Työterveyslaitos on koonnut hyviä ohjeita työpaikoille paluuseen, ja myös henkinen hyvinvointi on huomioitu.

Valtion työmarkkinalaitos on antanut ministeriöille ja virastoille ohjeen hallitusta paluusta työpaikoille ja hyvien etätyökäytäntöjen edistämisestä.