Siirry sisältöön

Koulut avautuvat – näin THL ohjeistaa

Peruskoulut ja esiopetus palaavat lähiopetukseen torstaina 14.5., ja kouluissa tarvitaan kipeästi myös oppilashuollon psykologien työpanosta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL listaa tuoreissa ohjeissaan asioita, joita oppilashuollossa on nyt syytä ottaa huomioon.

Koronaepidemia ja etäopetus ovat lisänneet lasten, nuorten ja perheiden tuen tarvetta. Siksi on tärkeää, että oppilashuolto pystyy reagoimaan kouluun palaamiseen liittyviin tarpeisiin nopeasti.

Myös THL pitää tärkeänä, että niin psykologien kuin kuraattorien ja kouluterveydenhoitajien ja -lääkärienkin täysi tai jopa vahvistettu työpanos taataan tässä uudessa tilanteessa. Opiskeluhuollon palvelujen ammattilaisten rauhallinen läsnäolo kouluyhteisössä luo turvallisuutta sekä oppilaille että opettajille.

Myös opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstö on siis jo valmistautunut lähiopetukseen palaamiseen. THL tähdentää, että opiskeluhuollon henkilöstö osallistuu koulun avautumisen suunnitteluun yhdessä koulun opetus- ja muun henkilöstön kanssa. Tärkeää on muun muassa kerrata opettajien kanssa, kuinka toimitaan, kun huoli oppilaan tilanteesta herää.

Yksilölliset keskustelut ja tuki ykkösinä

Opiskeluhuollon palveluissa on THL:n mukaan syytä priorisoida nyt yksilöllinen keskustelun ja tuen tarve. Terveystarkastuksia ja oppimistutkimuksia tehdään mahdollisuuksien mukaan. Tärkeää on huolehtia myös siitä, että psykologi- ja kuraattoripalvelut ovat helposti oppilaiden ja vanhempien saatavilla ja keskustelumahdollisuuksia tarjotaan aktiivisesti.

Psykologiliitto muistuttaa, että tutkimuksen tekemistä harkittaessa on punnittava tartuttamisriskiä, tutkimuksesta saatavaa hyötyä sekä tutkimatta jättämisen haittoja. Lisäksi on syytä miettiä, voiko tutkimuksen osia toteuttaa etäyhteyden välityksellä.

Tutkimustilanteissa istutaan lähekkäin ja käsitellään tutkimusvälineitä, usein parikin tuntia, joten tartuttamisriski on suurempi kuin tukikäynneillä. Lapsen hoitoonpääsy ei kuitenkaan saisi viivästyä poikkeustilanteen takia, joten välttämättömät tutkimukset on pyrittävä toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan.

Käytössä sekä lähi- että etäpalvelut

Lähiopetukseen siirtymisen jälkeen opiskeluhuolto tarjoaa sekä lähi- että etäpalveluja, muistuttaa THL. Tarkoituksenmukaisuus ja asiakkaan toiveet ratkaisevat valinnan. Lähipalveluissa keskeistä on hygieniaohjeiden ja etäpalveluissa tietoturvaohjeiden noudattaminen.

Lähitapaamisiin THL antaa tarkat ohjeet, joissa korostuvat niin pieni osallistujamäärä, hygieniaohjeet kuin osallistujien oireettomuuskin. Opiskeluhuollon ryhmämuotoista tukea järjestetään vain virtuaalisesti ja opetusryhmissä kiertämistä vältetään.

Loma-ajan tukimahdollisuudet varmistettava

THL ohjeistaa varmistamaan tukitoimien, kuten psykologipalvelujen, jatkumisen myös koulun kesäloman aikana.

Myös Kela on antanut ohjeensa kuntoutuspalvelujen toteuttamisesta kesällä 1.6.2020 lähtien. Ohjeen mukaan palveluntuottaja voi jatkaa kuntoutusta kasvokkain eli läsnäkuntoutuksena kaikissa kuntoutuspalveluissa kesäkuun alusta alkaen ja reaaliaikaisena etäkuntoutuksena niissä palveluissa, joissa se on mahdollista.

Kuntoutuksen toteutuksessa on tärkeää huomioida maan hallituksen linjaamat kokoontumisrajoitukset sekä viranomaisten ohjeet riskiryhmistä, tehostetusta hygieniasta, turvaetäisyyksistä ja muusta suojautumisesta.