Siirry sisältöön

Kunnilla eri tulkintoja: Kuuluuko psykologi kriittisten alojen henkilöstöön?

Kriittisillä aloilla toimivan henkilöstön lapsille varmistetaan valtioneuvoston periaatepäätöksellä opetus poikkeusolojen aikana. Osa kunnista ei kuitenkaan lue psykologeja tähän joukkoon.

Psykologien ammattinimike ei löydy listalta, jossa luetellaan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstö. Pitkällä, eri ministeriöiden hallinnonalat kattavalla listalla kuitenkin mainitaan yksiselitteisesti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Samoin mainitaan esimerkiksi TE-toimistot.

Psykologit ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä, jotka tekevät asiakas- ja potilastyötä sote-organisaation ohella esimerkiksi kouluissa ja oppilaitoksissa, TE-toimistoissa, vankiloissa ja kuntoutuslaitoksissa.

Psykologien keskuudessa on viime päivinä ollut epätietoisuutta siitä, kuuluvatko he näihin kriittisiin ammattiryhmiin. Eri kunnissa asiaa on toistaiseksi tulkittu eri tavoin, eikä kaikkialla ole vielä ehditty muodostaa asiaan selkeää kantaa.

Turku ei lue psykologeja mukaan

Esimerkiksi Turun kaupungin johtava koulupsykologi Johanna Käsnänen totesi eilen keskiviikkona, että kaupunki ei ole määritellyt psykologien kuuluvan kriittisiin ammattilaisiin.

– Vaikka psykologit ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä, nyt olemme linjanneet näin. Tiedämme kyllä, että osa kunnista on linjannut toisin, Käsnänen kertoo.

Ihmetystä alueella on herättänyt se, että kouluterveydenhoidossa toimivat sairaanhoitajat on kuitenkin määritelty kriittiseksi ammattiryhmäksi. Näin siitä huolimatta, että opiskeluhuollon koulupsykologitoiminta on lakisääteistä, erikoissairaanhoitajien toiminta koulussa ei.

– Jos asiasta saadaan valtakunnallinen soveltamisohje, joka määrittelee tämän toisin, muutamme tietysti linjaustamme. Nyt soveltamisohjetta ei ole, Käsnänen toteaa.

Ministeriö vahvistaa selkeän linjan

Helsingin kaupunki määritteli eilen, että niin opiskeluhuollon kuin sote-toimialankin psykologit kuuluvat kriittisiin ammattiryhmiin. Samanlainen linjaus on tehty Vantaalla samoin kuin esimerkiksi Oulussa.

Soitto opetus- ja kulttuuriministeriöön vahvistaa, että nämä kaupungit toimivat valtioneuvoston tarkoittamalla tavalla.

– Valtioneuvoston antaman henkilöstölistauksen mukaisesti näkisin, että psykologit kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalistauksen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöön, toteaa hallitussihteeri Marjaana Larpa opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Larpan mukaan myös TE-toimistojen psykologit kuuluvat samaan kriittisten henkilöstöryhmien joukkoon.

Mahdollisuus saada lapsi esikouluun ja kouluun

Valtioneuvosto päätti yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla toimivasta henkilöstöstä, jotta koronavirustartuntojen leviämistä hidastetaan ja riskiryhmiä suojellaan. Samaan aikaan suljettiin koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat ja lähiopetus niissä keskeytettiin.

Koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1–3 luokkien lähiopetus järjestetään kuitenkin poikkeuksellisesti niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.

Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Kuitenkin ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Järjestelyt tulivat voimaan eilen keskiviikkona.