Siirry sisältöön

Kunta-alalle saatiin sopimus – palkankorotukset ja palkkaohjelma sovintoehdotuksen mukaisesti

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ovat solmineet kuntien ja hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimukset vuosiksi 2022–2025.

Sopimuskokonaisuus perustuu sovittelulautakunnan toukokuussa jättämään sovintoehdotukseen, eli esimerkiksi JUKOn edellyttämä palkkaohjelma on siinä mukana. Viisivuotinen palkkaohjelma ajoittuu vuosille 2023–2027 ja koskee kaikkia sopimusaloja.

– Palkkausjärjestelmien kehittämiseen varatut rahat eli järjestelyerät kohdennetaan vuosittain JUKOn, JAUn ja työnantajatahojen välisissä neuvotteluissa, kertoo JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen.

JUKOn hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen tiistaina 7. kesäkuuta. KT teki vastaavan päätöksen maanantaina, Jyty tiistaina ja JHL keskiviikkona.

Psykologiliiton puheenjohtaja Jari Lipsanen korostaa, että sopimuksen aikaansaaminen vaikeassa neuvottelutilanteessa on merkittävää.

– Tässä taloustilanteessa inflaation syödessä ostovoimaa, on tärkeää saada 2 prosentin yleiskorotus maksuun jo heti 1. kesäkuuta lukien, Lipsanen toteaa.

Psykologeille syntyneessä sopimuksessa on merkittävää myös se, että aiemmissa esityksissä esillä olleet työajan pidennykset eivät toteutuneet.

– Työajan pidennykseen ilman korvausta emme tietenkään olisi voineet suostua, Lipsanen painottaa.

Neuvottelu ja sopiminen voittivat

JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren pitää helpottavana, että kuntien ja hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimukset saatiin viimein solmittua pitkän ja vaikean neuvottelurupeaman jälkeen.

– Ratkaisu on osoitus kunta-alan neuvottelujärjestelmän vahvuudesta ensin koronan ja sitten sodan luomien epävarmuuksien keskelläkin. Neuvottelutaito ja sopimiskyky lopulta voittivat, Löfgren sanoo.

JUKOn osalta sopimuskokonaisuudessa ovat mukana kaikki akavalaiset sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden liitot. Sopimus pitää sisällään myös turvalausekkeita, jos myöhemmässä Sote ry:tä koskevassa ratkaisussa palkankorotukset olisivat nyt sovittuja suurempia. 

– Tässä tapauksessa samat palkankorotukset ja kustannusvaikutteiset ratkaisut ulotetaan koskemaan kaikkia SOTE-sopimuksen palkansaajia sekä KVTES:n ja OVTES:n varhaiskasvatuksen henkilöstöä, Maria Löfgren kertoo.

JUKOn, JAUn ja KT:n sopimus pitää sisällään myös irtisanomismahdollisuuden kesken sopimuskauden 2022–2025. Tätä on mahdollista soveltaa, jos Sote ry:tä koskevassa ratkaisussa palkankorotukset ja muut kustannusvaikutteiset ratkaisut ovat nyt sovittuja suurempia.

Sopimuskausi alkaa takautuvasti 1.5.2022 ja se jatkuu 30.4.2025 saakka. 

Sopimuskokonaisuus koskee JUKOn neuvottelemia kunta-alan sopimuksia: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS), Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus sekä 1.1.2023 alkaen Kunta- ja hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus (HYVTES). Lisäksi sopimukseen sisältyvät Kunnan ja hyvinvointialan pääsopimus, työelämän kehittämisyhteistyötä koskeva sopimus sekä palkkaohjelmaa koskeva virka- ja työehtosopimus 2023–2027.

Lue lisää JUKOn sivuilta