Siirry sisältöön

Kunta-alalle syntyi sopimus: kikyt pois, yleisen linjan korotukset ja sote-sopimus

Uusi kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES syntyi tänään torstaina ajalle 1.4.2020–28.2.2022. Sopimus poistaa kiky-tunnit ja tuo yleisen linjan mukaiset palkankorotukset sekä uuden sote-sopimuksen.

Kiky-tunnit pois 31.8.2020, kaksi palkkojen yleiskorotusta sekä lisäksi paikallinen järjestelyerä ja päätös sote-sopimuksen tekemisestä. Siinä tänään hyväksytyn kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n ydinsisältö. Kiky-tuntien poistumisen myötä työaika lyhenee syyskuusta alkaen puoli tuntia viikossa, ja palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaisia. Sopimus koskee myös psykologeja, jotka työskentelevät kunnissa, kuntayhtymissä ja sairaanhoitopiireissä.

Uuden KVTES:n kaksi yleiskorotusta ovat 1.8.2020 alkaen 1,22 % sekä 1.4.2021 alkaen 1,0 %. Kun niiden lisäksi saadaan 0,8 %:n paikallinen järjestelyerä 1.4.2021, korotukset ovat yhteensä 3,02 %.

– Psykologiliiton näkökulmasta keskeiset neuvottelutavoitteemme täyttyivät: työaika lyhenee, ja kunta-alalle saatiin yleisen tason mukaiset korotukset. Neuvottelutulos on todella odotettu, jotta voimavarat voidaan nyt keskittää poikkeustilasta selviämiseen ja jälleenrakentamiseen – ja psykologitkin pääsevät vihdoin eroon kiky-tunneista, Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola toteaa.

Psykologit uuteen sote-sopimukseen

Sopimuksen yhteydessä uudistettiin myös niin sanottu pääsopimus, johon kunta-alan neuvottelutoiminta perustuu. Siihen liittyy uudistus, jossa nykyinen KVTES:n sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sovitaan erilliseksi sopimusalaksi. Tämä niin sanottu sote-sopimus sisältää myös psykologit siltä osin kuin he työskentelevät sote-sektorilla.

Uusi sote-sopimus tulee voimaan 1.9.2021. Henkilöstön palvelussuhteen ehtoina noudatetaan KVTES-sopimuksen ehtoja 31.12.2022 saakka, jos sitä ennen ei ole sovittu uuden sote-sopimuksen ehtojen voimaantuloajankohdasta. Sote-sopimusta aletaan työstää tarkemmin erillisessä työryhmässä, jonka toimeksiannoista sovitaan 31.8.2020 mennessä.

– Sote-sopimus mukailee suunnitteilla olevaa maakuntauudistusta ja on sikäli tarkoituksenmukainen. Siinä on hyvät lähtökohdat myös psykologien asiantuntijuuden edellyttämien työehtojen huomioimiseen, Annarilla Ahtola toteaa.

Sopimuksen ulkopuolelle jäänevät Ahtolan mukaan koulujen, oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen psykologit, jotka työskentelevät nyt ja toivon mukaan vastakin peruskunnissa ja koulutuksen järjestäjillä.

Palkkaohjelma uutena

Maakuntiin tulee maakunnan yleinen virka- ja työehtosopimus (MAKUTES), sote-sopimus ja lääkärisopimus. Pääsopimuksen uudistamisessa JUKOn tärkeä päämäärä oli, että kuntien ja maakuntien henkilöstöä ei aseteta vastakkain ja että samaa tai samanarvoista työtä tekeviä kohdellaan yhdenvertaisesti. Lisäksi pääneuvotteluryhmän eli palkansaajien ja Kuntatyönantajat KT:n yhteisen ryhmän halutaan koordinoivan jatkossakin sopimusneuvotteluja ja yleisiä palvelussuhteen ehtoja.

Uutena sopimukseen tulivat palkkaohjelmaa koskevat kirjaukset. Palkkaohjelma, jolla tasattaisiin esimerkiksi kunta- ja yksityisen sektorin palkkaerojen kasvua, oli JUKOn keskeinen tavoite. Kuntatalouden koronakurimuksessa siihen ei ollut suoraan laittaa rahaa, mutta sopimukseen saatiin työnantajaa myös seuraavilla sopimuskierroksilla sitova kirjaus, jonka mukaan palkkaeroja tarkastellaan nyt ja tulevaisuudessa tilastoryhmän avulla. Tätä kautta saadaan lisätietoa ja faktoja palkkaerojen kehityksestä sekä pontta tuleviin neuvotteluihin, kun talousnäkymien parantuessa palkkaohjelma otetaan jälleen esille.

Kuntien virka- ja työehtosopimuksista ja uudesta pääsopimuksesta neuvoteltiin tammikuun puolivälistä lähtien. Huhtikuun alussa työehtokiistan osapuolet pyysivät vapaaehtoista sovittelua. Ensimmäinen sopimusehdotus annettiin huhtikuun lopussa, mutta sitä eivät kaikki osapuolet hyväksyneet.

Neuvotteluihin ja sovitteluun ovat osallistuneet JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty), Sote (Super, Tehy ja Suomen pelastusalan ammattilaiset) ja KT Kuntatyönantajat. Psykologiliitto kuuluu JUKOon, ja Psykologiliiton puheenjohtaja on JUKOn päättävässä elimessä jäsenenä mukana.

Lue lisää JUKOn sivuilta.