Siirry sisältöön

kuntasektori, palkkaus

Kuntasektorin järjestelyerästä neuvotellaan nyt – psykologien palkankorotuksista on huolehdittava!

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n 2020–2021 paikallinen järjestelyerä tulee maksuun 1. huhtikuuta 2021. Paikallinen järjestelyerä ei tule automaattisesti kaikille niin kuin yleiskorotukset, vaan siitä käydään paikallisesti työnantajan ja työntekijöiden edustajana toimivien luottamusmiesten kesken neuvottelut.

Monessa kunnassa ja kuntayhtymässä nämä neuvottelut on jo aloitettu. Nyt viimeistään kannattaa olla yhteydessä psykologeja edustavaan JUKO:n luottamusmieheen ja tuoda esille psykologien tarpeita järjestelyerään liittyen. Luottamusmies voi olla ja usein onkin ammatiltaan joku muu kuin psykologi, joten häntä on hyvä auttaa ja opastaa psykologien palkkauksen kysymyksissä.

Paikallisen järjestelyerän suuruus

1.4.2021 lukien paikallinen järjestelyerän suuruus on 0,8 prosenttia KVTES:n palkkasummasta. Työnantajan kaikki yhden kuukauden aikana maksamat palkat yhteen laskettuina muodostavat palkkasumman. Siitä lasketaan 0,8%, ja saatu rahasumma on jaettavissa palkankorotuksina neuvotteluissa sovittavalla tavalla. Järjestelyerää eivät siis saa välttämättä kaikki ammattiryhmät, eikä se kohdennu kaikilla työnantajilla samalla tavalla. Järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen ja/tai henkilökohtaisten lisien tai vastaavien korotuksiin.

Järjestelyerän kohdentaminen

Yhdessä Kuntatyönantajan kanssa on sovittu, että järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat kehittää palkkausjärjestelmiä, korjata palkkausepäkohtia ja tukea tuloksellisuutta edistäviä toimintoja ja tehtäviä.

Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muutoin palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa ja verrokkiryhmiensä palkkaan. Tämä koskee erityisesti psykologeja.

JUKOn ohjeistus ja tavoitteet

JUKO korostaa, että ensisijaisena tavoitteena on paikallisen palkkausjärjestelmän mukaisten tehtäväkohtaisten palkkojen kuntoon saattaminen ja päivittäminen. Monen jukolaisen tehtäväkohtainen palkka on tehtävän vaativuuteen nähden liian alhainen, mikä haittaa myös osaavan työvoiman rekrytointia. JUKO pitää tärkeänä, että järjestelyerää kohdennetaan ryhmille, joille tehtävien vaativuudesta huolimatta tehtäväkohtaisessa palkassa ei näy tehtävän vaativuus ja tehtävässä edellytetty koulutus. Myös tämä on tärkeä peruste psykologien palkkojen nostamiselle.

Järjestelyerää ei tule kohdentaa kuntaliitoksista ja muista liikkeen luovutuksesta johtuviin palkkaharmonisointeihin. Palkkaharmonisointi on työnantajan lakisääteinen velvollisuus, joka on hoidettava kuntoon sopimuskorotuksista riippumatta. Myös silloin, jos palkkaero perustuu ns. syrjintäolettamaan liittyvään syyhyn, esim. vastaavassa tehtävässä naisen palkka on alempi kuin miehen, ei tule käyttää järjestelyerää, vaan työnantajan on kustannettava niiden korjaaminen muusta rahoituksesta kuin sopimusvarallisuudesta. Tämä siksi, että tällaiset tapaukset voitaisiin oikeusprosessin kautta riitauttamalla joka tapauksessa saada työnantaja omasta pussista maksettavaksi.

JUKO on ohjeistanut näillä yllä mainituilla asioilla luottamusmiehiään, ja nyt on jokaisen psykologin tehtävänä huolehtia siitä, että psykologit eivät jää syrjään järjestelyerää jaettaessa.

Psykologiliitto tekee keväällä jäsenilleen palkkakyselyn, jolla kartoitetaan psykologien palkat kaikilla sektoreilla. Vastaathan kyselyyn, kun kyselylinkki lähetetään sinulle!

Katja Vähäkangas

Hyvinvointialuesektorin ja yrittäjien edunvalvonta, jäsenhankinnan koordinointi ja opiskelijayhteistyö, henkilöarvioinnin sertifiointiasioiden vastuuhenkilö, jäsenrekisterin tekninen vastuu ja yhdistysten yhteyshenkilö jäsenrekisteriasioissa