Siirry sisältöön

Lasten ja nuorten terapiatakuun tulee olla yhdenvertaisesti saatavilla

Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan on kirjattu lasten ja nuorten terapiatakuu. Tarkoituksena on varmistaa, että lapset ja nuoret saavat hoitoa tietyn ajan kuluessa, mikäli mielenterveyden ongelmiin todetaan hoidon tarve.

Nyt palveluiden saatavuus ja laatu vaihtelevat valtavasti hyvinvointialueilla ja kuntien välillä samoillakin hyvinvointialueilla.

– Ajatuksena on turvata lainsäädännöllä lapsille ja nuorille yhdenvertainen pääsy perustasolla lyhytpsykoterapiaan tai muuhun vaikuttavaan psykososiaaliseen hoitoon, avaa Psykologiliiton ammatti- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Vera Gergov.

Tärkeää olisi myös korjata palvelujärjestelmän pirstaleisuus. Nyt moni lapsi ja nuori putoaa palveluiden väliin.

– Useilla hyvinvointialueilla lapset ja nuoret saavat apua kouluterveydenhuollosta ja koulupsykologeilta tai -kuraattoreilta. Perusterveydenhuollossa hoito mielenterveyden ongelmiin kuitenkin puuttuu, Gergov kertoo. – Koko lasten ja nuorten perustason palveluverkostoa on vahvistettava. Opiskeluhuollon ja erikoissairaanhoidon lisäksi tarvitaan matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita esimerkiksi perhekeskuksissa, terveysasemilla tai Nuorisoasemalla.

Laaja keinovalikoima auttaa löytämään jokaiselle sopivan hoidon

Lasten ja nuorten terapiatakuun tulee huomioida lasten ja nuorten monimuotoiset taustat, elämäntilanteet ja ongelmat, jotta palveluista saadaan kaikille saavutettavat ja yhdenvertaiset.

– Joillakin voi olla elämänhallinnan tai toiminnanohjauksen haasteita, kuten neuropsykiatrista oireilua tai päihdeongelma. Joillekin lyhytinterventiot eivät sovellu tai riitä. Tarvitaan laaja valikoima keinoja, joista valitaan sopivin juuri kyseisen lapsen, nuoren ja perheen tarpeisiin, Gergov muistuttaa. – Terapiatakuun puitteissa tarjottavien hoitojen tulee olla tavoitteellisia sekä perustua tietoon niiden vaikuttavuudesta. Vaikuttavuutta tulee myös seurata.

Lasten ja nuorten terapiatakuun toteuttaminen edellyttää riittäviä resursseja ja ammattitaitoista henkilöstöä. Hyvinvointialueet saavat tähän lisärahoitusta yhteensä 35 miljoonaa euroa ensi vuodesta.

Ajatuksena on hyödyntää pitkälti nykyisiä mielenterveystyön ammattilaisia, sekä kouluttaa muita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia käyttämään varhaisen vaiheen lyhyitä psykososiaalisia hoitoja.

Psykologiliiton ammatti- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Vera Gergov kertoi lasten ja nuorten terapiatakuusta Mielenterveyspoolin haastattelussa.