Siirry sisältöön

Psykologiliiton kriisi- ja traumapsykologian ammatillinen työryhmä toteutti kyselyn, jossa selvitettiin työterveyspsykologien näkemystä työterveyshuollon valmiudesta toimia akuuteissa kriisitilanteissa. Kyselyn tavoitteena oli arvioida työterveyshuollon kriisityövalmiuden tilannetta Suomessa sekä miettiä tarpeen mukaan keinoja parantaa työterveyshuollon mahdollisuuksia toimia kriisitilanteissa. 

Syksyllä 2020 toteutetun kyselyn mukaan suurimmalla osalla yksiköistä oli virallinen toimintaohje akuuttia kriisityötä varten, ja yli puolella kriisityö oli kirjattu asiakasyritysten työterveydenhuollon toimintasuunnitelmiin. Akuutti kriisityö suunniteltiin yhtä usein yhden työntekijän voimin kuin parityönä. Ammattiryhmistä kriisityöhön osallistuivat enimmäkseen työterveyspsykologit sekä  työterveyshoitajat. Kriisityön koulutuksen tilanne työterveyshuolloissa oli kyselyn perusteella kirjava. Osassa yksiköitä psykologeillakaan ei ollut vastausten perusteella minkäänlaista koulutusta kriisityöhön. Lyhyet koulutukset olivat yleisimpiä.

Kysely vahvisti näkemystä, että akuutin kriisityön tilanne työterveyshuollon yksiköissä on vaihteleva ja kokonaisuutena hajanainen. Akuuttia kriisityötä tehdään, mutta ei kovin systemaattisesti. Vastaajat toivat esille, että akuutin kriisityön tarvetta työterveyshuollon palveluna ei ole ymmärretty organisaatioissa. Myös psykologin rooli kriisityössä näyttäytyi jäsentymättömänä. Psykologi näytetään miellettävän työterveyshuolloissakin edelleen enemmän yksilökeskeistä työtä tekeväksi kuin työyhteisöasiantuntijaksi. 

Jatkoa ajatellen todettiin, että tarvitaan enemmän tutkittua tietoa työterveyshuollon kriisityön vaikuttavuudesta, erilaisten interventioiden toimivuudesta ja toteutustavoista. Koulutuksen tarve koettiin ilmeiseksi. Toivottiin yhteneviä suosituksia työterveyshuolloille nimenomaan koulutuksesta, joka soveltuu työterveyshuolloissa tapahtuvaan kriisityöhön. Lisäksi toivottiin säännöllisesti toteutettavaa lisä- ja/tai täydennyskoulutusta sekä traumanpurku-osaamista. 

Kyselyn raportti saatavissa: Kriisivalmiuskysely työterveyspsykologeille (pdf)