Siirry sisältöön

Lisää rahoitusta Tulevaisuuden sote-keskusten kehitystyöhön

Sosiaali- ja terveysministeriö avasi 16.8. hyvinvointialueille vuoden 2021 täydentävän valtionavustushaun vuonna 2020 myönnetyille Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeille. Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tavoitteena on tukea hyvinvointialueita valmistelemaan ja ottamaan käyttöön uudet sosiaali- ja terveyskeskukset.

Nyt haettavilla avustuksilla täydennetään, laajennetaan ja jatketaan käynnissä olevia hankekokonaisuuksia. Täydentävässä haussa rahoituksen enimmäismäärä on yhteensä 141 miljoonaa euroa. Täydentävä avustus myönnetään hakijoille, jotka hallinnoivat vuonna 2020 myönnettyä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman avustusta.  

Palvelujen saatavuus painopisteenä

Nyt avatussa haussa painopisteinä ovat erityisesti palvelujen saatavuus perustasolla, sisältäen myös mielenterveyspalvelut. Mielenterveysstrategian mukaisesti ohjelmassa tavoitellaan psykososiaalisten hoitojen saatavuuden paranemista. 

Lisärahoituksen myötä vuonna 2020 aloitettu vaikuttavaksi todettujen menetelmien käyttöönotto yleisimpien mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen hoitoon perustasolla laajenee nuorista kaikkiin ikäryhmiin kaikilla hankealueilla. Lisäksi on tarkoitus kehittää perustason ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä, joka tukee mielenterveyshäiriöiden tunnistamista ja hoitoa.

Lue lisää soteuudistus.fi -sivulta

Aiheeseen liittyvää