Siirry sisältöön

Lomarahavapaa ja yleiskorotus kirkon sektorilla

Kirkon sektorilla eli seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä työskentelevien on mahdollista sopia työnantajan kanssa lomarahan vaihtamisesta vapaaksi. Vaihtaminen edellyttää sekä työnantajan että kyseisen työntekijän suostumusta. Sopiminen ensi kesän lomarahan osalta on tehtävä huhtikuun aikana, eikä sitä voida myöhentää edes koronavirukseen liittyvistä syistä.

Lomarahaa vapaaksi vaihdettaessa viranhaltijalle/kuukausipalkkaiselle työn­tekijälle palkallista vapaata myönnetään siten, että kutakin lomarahavapaa­päivää kohden lomarahasta vähennetään 1/21 osa kuukausipalkasta (4,76 %). 

Toukokuun alusta lukien yleisessä palkkausjärjestelmässä olevat viranhaltijat ja työntekijät, kuten psykologit, saavat peruspalkkaansa 1,9 % suuruisen yleiskorotuksen. Tämä yleiskorotus poikkeaa tavanomaisesta, sillä kokemuslisiä ja suorituslisiä ei koroteta.

Korotetut palkat maksetaan mahdollisuuksien mukaan viimeistään kahden kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta lukien, jollei ajankohdasta ole sovittu paikallisesti toisin. Myös koronaviruksesta johtuvista syistä aikaraja voidaan ylittää.

Lisätietoa voi pyytää omalla työpaikalla toimivalta JUKOn luottamusmieheltä, jonka tehtävänä on neuvoa ja edustaa myös psykologeja työsuhteeseen liittyvissä asioissa.