Siirry sisältöön

Etsitkö valtakirjaa, jolla työnantaja voi periä jäsenmaksun suoraan palkasta?

Se löytyy Jäsenen asiointipalvelusta  kohdasta Omat jäsentiedot -> Työsuhde- ja yrittäjätiedot. Työnantajan nimen vieressä on painike nimeltään ”Tulosta perintäsopimus”. Tallenna/tulosta sopimus, toimita se työnantajalle ja huolehdi, että työnantaja toimittaa sen liittoon (tai toimita se itse), niin jäsenmaksut peritään suoraan palkastasi.

Huom! Asiointipalvelussa voit myös ilmoittaa uuden työsuhteen ja ilmoittaa vanhan päättymisestä. Ilmoittamisen yhteydessä kysytään, peritäänkö jäsenmaksu palkasta vai maksatko itse, ja voit tulostaa perintäsopimuksen.

Jos sinulla on kysyttävää maksuasioissa, voit olla yhteydessä jäsenpalveluumme.

 

Palkansaajat

Psykologiliiton palkansaajajäsenten jäsenmaksu on 1,25 prosenttia jäsenen veronalaisesta bruttopalkasta. Maksu sisältää palkansaajien työttömyyskassan jäsenmaksun. Liitolla on käytössä jäsenmaksukatto. Tällä hetkellä jäsenmaksukatto on 500 euroa vuodessa. Tämä vastaa vakituisessa työssä noin 3 200 euron kuukausiansiota (+lomaraha) tai 40 000 euron vuosiansiota.

Palkansaajalla helpoin tapa on pyytää työnantajaa perimään jäsenmaksu suoraan palkasta. Muista toimittaa työnantajalle uusi valtakirja aina kun vaihdat työpaikkaa! Yhtä tärkeää on päivittää uusi työnantajatieto jäsentietoihisi.

Jos työnantaja ei peri maksua palkasta, sinulle toimitetaan maksutiedot ja viitenumerot postitse kotiin. Laskun voit tilata myös e-laskuna suoraan pankkiisi pankin antamien ohjeiden mukaisesti. Maksu maksetaan 1 tai 4 erässä. Lähetämme yhdessä vuosikirjeessä koko vuoden tiedot. Kirje lähetetään maaliskuussa, ja samat viitenumerot ovat voimassa koko vuoden, vaikka vaihtaisit työnantajaa tai jäisit esim. perhevapaalle tai opintovapaalle. Muista kuitenkin tehdä tilanteesi muutoksista ilmoitukset asiointipalvelussa! Jos siirryt itsemaksavaksi jäseneksi kesken vuoden, saat maksutiedot kun tilanteesi päivitys on käsitelty toimistossa.

Yrittäjät

Yrittäjän liittomaksu jakautuu verotettavien tulojen mukaan kolmeen luokkaan:
-450 euroa vuodessa, kun ammatinharjoittamisen tulot ovat yli 40.000 euroa vuodessa
-350 euroa vuodessa, kun ammatinharjoittamisen tulot ovat 30 – 40.000 euroa vuodessa
-250 euroa vuodessa, kun ammatinharjoittamisen tulot ovat alle 30.000 euroa vuodessa

Maksu maksetaan 1 tai 4 erässä.

Yrittäjän täytyy itse huolehtia, että hän ilmoittaa oikean jäsenmaksuluokan. Se tapahtuu Jäsenen asiointipalvelussa, jossa voi ilmoittaa muutkin yrityksen tiedot.

Huom! Eläkeikäinen ammatinharjoittaja maksaa yrittäjien jäsenmaksua, jos haluaa säilyttää liiton yrittäjille tarjoamat vakuutukset!

Oletko sivutoiminen yrittäjä ja osa-aikaisessa palkkatyössä? Huolehdi silloin jäsenmaksun maksaminen molemmista tuloista.  Maksu on 1,25% yhteenlasketuista palkka- ja yritystuloista. Jos palkkatulojen osuus tulee jäsenmaksuperinnällä, on yritystulojen osuus maksettava itse asiointipalvelun Jäsenmaksulaskurilla. Kokopäivätoimen ohella hankitusta yrittäjän tulosta ei tarvitse maksaa liittomaksua.

Päätoimiset yrittäjät eivät työttömyysturvalainsäädännön vuoksi voi kuulua liiton kautta työttömyyskassaan, koska kassaan hyväksytään jäseneksi vain palkansaajia. Yrittäjillä on oma yrittäjäkassa, mutta sen jäsenmaksu täytyy maksaa itse.

Opiskelijat

Opiskelijan jäsenmaksu on 15 euroa vuodessa opiskelun alkamispäivämäärästä lukien enintään 10 vuoden ajalta, jonka jälkeen jäsenmaksu on samansuuruinen kuin varsinaisella jäsenellä. Syksyllä jäseneksi liittyvän opiskelijan jäsenmaksuvelvoite alkaa seuraavan vuoden alusta lukien. Maksu maksetaan kerran vuodessa liiton toimittamilla maksutiedoilla (kirje kotiin) tai e-laskulla, jos jäsen on valinnut e-laskun toimitustavaksi. Jos opiskelijajäsen liittyy työttömyyskassaan, hänen jäsenmaksunsa on työssäoloajalta sama kuin muidenkin palkansaajajäsenten, eli 1,25 prosenttia bruttotulosta.

Kaksoisjärjestäytyneet

Kaksoisjärjestäytyneen jäsenen jäsenmaksu on 96 euroa vuodessa

Kaksoisjärjestäytynyt voi olla psykologi, joka ei toimi varsinaisessa psykologin tehtävässä ja joka kuuluu ensisijaisesti johonkin muuhun akavalaiseen liittoon, joka hoitaa jäsenen taloudellisen edunvalvonnan. Esimerkiksi tutkija tai psykologian opettaja voi olla kaksoisjärjestäytynyt jos kuuluu em. alan liittoon ensisijaisesti (Tieteentekijät, OAJ, Professoriliitto).

Työttömät, ulkomailla asuvat, perhevapaalla, vuorotteluvapaalla, opintovapaalla ja muulla palkattomalla vapaalla olevat (myös apurahatutkijat jos ainoa tulo on veroton apuraha)

Jäsenmaksu on 8 euroa kuukaudessa. Maksu maksetaan neljä kertaa vuodessa liiton toimittamilla maksutiedoilla. Perhevapaan synnytysvapaalla olevat maksavat jäsenmaksua 1,25 prosenttia palkalliselta ajalta ja 8 euroa kuussa muulta ajalta.

Huom! Jos palkattoman vapaan aikana on sivutoimista yritystoimintaa, on siitä maksettava jäsenmaksua 1,25%, kun tulot ylittävät noin 900-1000 euroa kuukaudessa. 8 euron kiinteä jäsenmaksu koskee tilannetta, jolloin palkkatuloja ei ole.

Eläkeläiset

Jäsenmaksu on 7 euroa kuukaudessa ja 84 euroa vuodessa. Jäsenmaksukirje lähetetään kerran vuodessa keväällä. Jos eläkeläisellä on yritystoimintaa, jossa tarvitaan yrittäjän vakuutuksia, kuten potilasvakuutusta, jäsenmaksu on kuten yrittäjällä (ks. Yrittäjän jäsenmaksu). Toinen vaihtoehto on maksaa seniorijäsenmaksu, ja huolehtia yrityksen vakuutuksista itse.