Siirry sisältöön

Liittovaltuusto on Psykologiliiiton ylin päättävä elin. Liiton jäsenyhdistykset, alueelliset psykologiyhdistykset valitsevat jäsenet liittovaltuustoon, 1 valtuutetun ja 2 varavaltuutettua per alkava 200 jäsentä. Suomen Psykologian opiskelijoiden Liitto SPOL voi nimetä edustajansa ja kaksi varaedustajaa liittovaltuustoon. Suomen Psykologinen seura on liiton yhteisöjäsen. Liittovaltuusto kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiin kaksi kertaa vuodessa. Liittovaltuuston tehtävät on määritelty liiton säännöissä, ja niistä tärkeimpiä on valita liiton hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 5–9 varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen.

Liittovaltuuston puheenjohtajisto

Liittovaltuuston puheenjohtaja 2024–2025 on Sami Eloranta (Pirkanmaa). Ensimmäinen varapuheenjohtaja on Dmitry Poletaev (Helsinki) ja toinen Roosa Karttunen (Uusimaa). Liittovaltuuston puheenjohtajistolla on läsnäolo- ja puheoikeus liiton hallituksessa. Uusi puheenjohtajisto valitaan liittovaltuuston kauden ensimmäisessä kokouksessa.

Liittovaltuuston kokoonpano 2024-2025 vahvistettu

Liittovaltuuston puheenjohtajisto valitaan liittovaltuuston ensimmäisessä kokouksessa keväällä.