Siirry sisältöön

Liittovaltuusto on Psykologiliiiton ylin päättävä elin. Liiton jäsenyhdistykset, alueelliset psykologiyhdistykset valitsevat jäsenet liittovaltuustoon, 1 valtuutetun ja 2 varavaltuutettua per alkava 200 jäsentä. Suomen Psykologian opiskelijoiden Liitto SPOL voi nimetä edustajansa ja kaksi varaedustajaa liittovaltuustoon. Suomen Psykologinen seura on liiton yhteisöjäsen. Liittovaltuusto kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiin kaksi kertaa vuodessa. Liittovaltuuston tehtävät on määritelty liiton säännöissä, ja niistä tärkeimpiä on valita liiton hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 5–9 varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen.

Liittovaltuuston puheenjohtajisto

Liittovaltuuston puheenjohtaja 2022–2023 on Aino Kohtala, (Pohjois-Savo). Ensimmäinen varapuheenjohtaja on Sami Eloranta (Pirkanmaa) ja toinen Dmitry Poletaev (Helsinki) Liittovaltuuston puheenjohtajistolla on läsnäolo- ja puheoikeus liiton hallituksessa.

Liittovaltuuston kokoonpano 2022-2023 vahvistettu

Liittovaltuuston puheenjohtajisto valitaan liittovaltuuston ensimmäisessä kokouksessa keväällä.