Siirry sisältöön


Pyry on yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää psykologisen tiedon tuottamista ja käyttöä sekä tämän tiedon välitystä yhteiskunnassa. Pyry toimii myös psykologian järjestöjen yhteistyöelimenä.

Pyryn jäseniä ovat Suomen Psykologiliitto ry, Suomen Psykologinen Seura ry ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry.

Pyry voi osallistua kansainvälisten ja kansallisten kongressien, symposiumien ja muiden koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Se voi myös myöntää apurahoja, jotka on tarkoitettu ulkomaille suuntautuviin kongressi- ja opintomatkoihin. Haku aukeaa loppuvuodesta ja on auki helmikuun loppuun saakka. Lisäksi Pyry edistää jäsenyhdistystensä ja niiden jäsenten yhteenkuuluvuutta, järjestää kokouksia ja muita yhteisiä tilaisuuksia sekä harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja kustannustoimintaa.

Pyryn jäseniä voivat olla valtakunnalliset psykologian alan rekisteröidyt yhdistykset. Sen toimielimet ovat järjestön kokous ja hallitus.

Hallitukseen kuuluvat kaudella 2020–2021 puheenjohtaja Annarilla Ahtola, varapuheenjohtaja Jari Lipsanen sekä jäsenet Jarkko Hautamäki ja Otso Lensu. Pyryn sihteerinä toimii Psykologiliiton erityisasiantuntija Max Ervast.

Hae Pyryn apurahaa!

Psykologien yhteistyöjärjestö Pyry myöntää psykologeille, psykologian opiskelijoille ja tutkijoille apurahoja vuonna 2021. Apurahat on tarkoitettu ulkomaille suuntautuviin kongressi- ja opintomatkoihin tai niitä vastaaviin etätapahtumiin. Voit hakea haluamasi suuruista apurahaa, kuitenkin korkeintaan 500 euroa. Apurahoja jaetaan yhteensä 10 000 euron arvosta. Hakuaikaa on 28.2.2021 klo 16 asti.
Lue lisää