Siirry sisältöön

Työryhmän ensisijainen tehtävä on olla yhteydenpitoväylä ikääntyneiden parissa työskenteleville psykologeille. Työryhmä pyrkii vaikuttamaan ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseen osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun, tekemällä kannanottoja ja lausuntoja ja kehittämällä koulutusta. Lisäksi työryhmä edistää alan erikoistumiskoulutuksen kehittämistä. Työryhmä pyrkii osallistumaan sovellusalaan liittyvää kansainväliseen ja pohjoismaiseen yhteistyöhön. 

Jäsenet


Puheenjohtaja
Sirkkaliisa Heimonen
PsT, työskennellyt asiantuntija-, koulutus- ja kehittämistehtävissä järjestökentässä 25 vuotta. Toiminut vuodesta 2005 lähtien toimialapäällikkönä Ikäinstituutissa johtaen ikäihmisten mielen hyvinvoinnin työtä. Vuoden psykologi 2013. Geropsykologian ammatillisen työryhmän jäsen 2007 alkaen.
Espoo
sirkkaliisa.heimonen@ikainstituutti.fi


Emma Hietarinta
PsM, työskennellyt 2007–2018 psykologina HUS Geropsykiatrialla. Suomen psykogeriatrisen yhdistyksen hallituksen jäsen vuodesta 2009, ja geropsykologian ammatillisen työryhmän jäsen vuodesta 2016. Tällä hetkellä hän työskentelee sekä perusterveydenhuollossa että työterveyshuollossa ja lisäksi yrittäjänä mm. lääkeainetutkimusten parissa. 
Somero
emma.hietaranta@concess.fi

Riikka Karvinen
PsM, työskennellyt vuodesta 2011 lähtien psykologina HUS geropsykiatrialla Vantaan ja Keravan alueella. Osaamisalueina ikääntyneiden mielenterveystyö, geropsykiatriset erityiskysymykset ja tutkimukset. Geropsykologian ammatillisen työryhmän jäsenenä vuodesta 2016. 
Helsinki
karvinen.riikka@gmail.com

Anu Määttä
psykologi (PsM), traumapsykoterapeutti, opettaja. Työskentelee tällä hetkellä ikäihmisten ja geropsykologian parissa omalla vastaanotolla Oulussa. Virkavapaalla Oulun yliopistollisen sairaalan vanhuspsykiatrian yksiköstä, jossa työhistoriaa takana vuosikymmenen verran. Opettanut geropsykologiaa mm. Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa 2011–2019. Geropsykologian ammatillisen työryhmän jäsenenä 2009–2014 ja 2020–. Psykologiliiton hallituksen varajäsen 2020–.
Oulu
anu.t.maatta@gmail.com

Maria Heikkilä
Seinäjoki
mheikki@gmail.com