Siirry sisältöön

Liikennepsykologian ammatillinen työryhmä käsittelee liikenneturvallisuuteen liittyviä psykologisia aiheita monesta näkökulmasta. Niitä ovat mm. liikenneopetus, liikenneonnettomuuksista saatava tieto, inhimilliset riskitekijät liikenteessä ja ajokykyisyyden arviointi. Työryhmän jäseniä on mukana mm. liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnissa, maakunnallisissa sekä kunnallisissa liikenneturvallisuustyöryhmissä, kansanvälisissä onnettomuustutkintaorganisaatioissa ja liikennepsykologian verkostoissa. Työryhmä tekee palautteita ja kannanottoja liikenneturvallisuuteen liittyviin lakiehdotuksiin. Työryhmä järjestää koulutuspäiviä.

Liikennepsykologian työryhmää voi lähestyä esimerkiksi seuraavissa aiheissa:

  • ihmisen käyttäytyminen liikenteessä
  • ajokykyisyyden arvioiminen ja siihen vaikuttaminen
  • tie- ja maastoliikenneonnettomuustutkinnan inhimilliset tekijät

Työryhmän jäsenet työskentelevät hyvin erilaisilla sovellusaloilla (neuropsykologia, työ- ja organisaatiopsykologia, tie- ja maastoliikenneonnettomuustutkinta, liikennepsykologiaan liittyvä tutkimus ja koulutus) ja siten näkökulma liikenneteemoihin on laaja.

Jäsenet


Puheenjohtaja
Sari Kukkamaa
Oulu
sari.kukkamaa@pohde.fi ja neurosaana@gmail.com

Olli Himanen
Kuopio
olli.himanen@meiliboxi.fi

Arja Holopainen
Helsinki
arja.holopainen@oti.fi

Visa Sarparanta
Helsinki
visa.sarparanta@aava.fi