Siirry sisältöön

Varhaisen kehityksen ja perhesuhteiden ammatillinen työryhmä pyrkii rakentamaan yhteistyöverkostoja sekä lisäämään ajankohtaisen psykologisen tutkimustiedon käyttöä hoitopolkujen ja -sisältöjen kehittämisessä, hoitotyössä ja päätöksenteossa, joka koskee vanhemmuutta suunnittelevia, keskenmenon tai kohtukuoleman kokeneita, vauvaa odottavia ja vauvaperheitä.

Työryhmän tavoitteena on lisätä laaja-alaisesti ymmärrystä varhaisen, jo raskaudenaikaisen kehityksen, ja varhaisen puuttumisen merkityksestä sekä vahvistaa psykologien asiantuntijuuden käyttöä tällä sektorilla. Tavoitteena on edistää alalla työskentelevien psykologien ja tutkijoiden välistä ammatillista yhteistyötä ja keskustelua esimerkiksi verkostoyhteistyön, kouluttamisen ja kirjallisten kannanottojen kautta. Työryhmä pyrkii olemaan mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa varhaisen vanhemmuuden, pienten lasten ja lasta toivovien perheiden asioissa. Työryhmä pyrkii tuomaan psykologisen näkökulman lapsen varhaista kasvuympäristöä koskevaan päätöksentekoon (esim. perheiden tukipalvelut, vanhempainvapaa, varhaiskasvatus).

Ryhmä koostuu psykologeista, jotka toimivat kliinisinä psykologeina, psykoterapeutteina, tutkijoina tai kouluttajina raskausajan, pienten lasten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin saralla. Ryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kehityspsykologian tutkimusryhmien, kliinisen kentän keskeisten toimijoiden, Eduskunnan Turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisen asiantuntijaverkoston sekä Psykologiliiton muiden ammatillisten työryhmien kanssa ja on avoin myös uusille yhteistyöaloitteille. 

Jäsenet

Sanna Isosävi, puheenjohtaja
PsT, varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti, Helsingin ja Oulun Traumaterapiakeskus RY
sanna.isosavi@traumaterapiakeskus.com

Kati Heinonen-Tuomaala
PsT, kehitys ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi, apulaisprofessori (tenure track), Tampereen yliopisto 
kati.heinonen-tuomaala@tuni.fi 

Ea Huhtala
PsM, psykologi, psykoterapeuttikoulutuksessa, HUS Psykiatria
ea.huhtala@hus.fi 

Hetti Lahtela
PsM, lasten ja nuorten erikoispsykologi, Raision perheneuvola
hetti.lahtela@varha.fi 

Riikka Pyhälä-Neuvonen
PsT, kehitys ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi, vs. yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
riikka.pyhala@helsinki.fi

Työryhmän aiempaa toimintaa ja kannanottoja

Yhteistyölausunto 6.10.2022 “Hyvinvointialueiden kannattaa turvata laadukkaat neuvolapalvelut perinataaliajan mielenterveyden tuen vahvistamiseksi”

Suomen Psykologiliitto ry:n kannanotto 30.9.2022 “Turvallinen synnytyskokemus edellyttää riittävää psykologista tukea”

Eduskunnan Turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisen yhteistyöverkoston webinaari 19.1.22 Tallenne

Koulutuspäivät 30.–31.1.2020 Helsingissä, teemana ”Raskaana olevien ja vauvaperheiden hoitopolut: tutkimustietoa ja kliinisiä näkökulmia”. Koulutuspäivien ydinviestejä kokoava artikkeli Psykologi-lehdessä:
Hilska I, Pyhälä-Neuvonen R, Varhaisen kehityksen ja perhesuhteiden ammatillinen työryhmä. Uutta tutkimustietoa vauvaperheiden tukemiseen. Julkaistu verkossa Psykologilehti.fi 6.10.2020.

Koulutuspäivät 15.–16.11.2018 Helsingissä, teemana ”Uusinta tietoa lapsen varhaisesta kehityksestä ja perhesuhteista”. Koulutuspäivien ydinviestejä kokoava artikkeli Psykologi-lehdessä:
Ahlqvist-Björkroth, A., Airo, R., Isosävi, S., Lindblom, J., Korja, R., Pyhälä., R., & Salo, S. Lapsen varhaisesta kehityksestä uutta tietoa. Julkaistu verkossa Psykologilehti.fi 27.3.2029.

Lakiesitysten lausunnot yhteistyössä Psykologiliiton muiden toimijoiden kanssa

Psykologiliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta 15.6.2021

Suomen Psykologiliiton lausunto perhevapaauudistuksesta 31.3.2021