Siirry sisältöön

Hallituksen alaisia edunvalvontatyöryhmiä on viisi: kunnan, valtion, yliopistojen, yksityissektorin sekä yrittäjien edunvalvontaryhmä.

Edunvalvontatyöryhmät nimetään hallituskausittain.

Kunnan edunvalvontaryhmä

Kunnan edunvalvontayhmän tehtävänä on käsitellä monipuolisesti kuntasektorilla toimivien jäsenten palkka- ja muuhun edunvalvontaan liittyviä kysymyksiä:

 • valmistella hallitukselle tehtäviä palkkaedunvalvontaan liittyviä esityksiä
 • käsitellä kuntasektorin palkkaukseen ja palkkausjärjestelmien kehittämiseen liittyviä kysymyksiä
 • laatia kunnan virka- ja työehtosopimuksiin liittyvät neuvottelutavoitteet psykologien osalta
 • hyväksyä kuntasektorin virka- ja työehtosopimukset psykologien osalta
 • tehdä tarvittaessa hallitukselle esitys virka- tai työehtosopimuksen hyväksymisestä; hylkäämisestä palkkaryhmä ei päätä
 • seurata JUKO:n kuntasektorin järjestövalmiuden kehittämistä ja koordinoida eri kuntasektoreilla toimivien psykologien järjestövalmiutta.
 • toimia työtaistelutilanteessa liiton kuntasektorin keskuslakkotoimikuntana

Kunnan edunvalvontaryhmän kokoonpano

 • Katja Vähäkangas, järjestökoordinaattori
 • Hanna Leinola, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, JUKO:n pääluottamusmies
 • Markus Nyrhinen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, JUKO:n pääluottamusmies
 • Hanna-Kaisa Hakulinen, Helsingin kaupunki, JUKO:n luottamusmies
 • Katja Karhunen, KYS, JUKO:n pääluottamusmies

Yliopistojen edunvalvontaryhmä

Yliopistojen edunvalvontaryhmän tehtävänä on käsitellä yliopistoissa työskentelevien jäsenten palkka- ja työsuhde-edunvalvontaan liittyviä kysymyksiä:

 • valmistella hallitukselle tehtäviä palkka- ja työsuhde-edunvalvontaan liittyviä esityksiä
 • toimia pääsihteerin tukiryhmänä yliopistosektorin edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä
 • käsitellä palkkausjärjestelmien kehittämiseen liittyviä kysymyksiä
 • laatia yliopistojen työehtosopimuksiin liittyvät neuvottelutavoitteet psykologien osalta
 • hyväksyä yliopistojen työehtosopimukset psykologien osalta
 • tehdä tarvittaessa hallitukselle esitys työehtosopimuksen hylkäämisestä; hylkäämisestä palkkaryhmä ei päätä
 • seurata JUKOn yliopistosektorin työtaisteluvalmiuden kehittämistä ja koordinoida eri yliopistoissa toimivien psykologien työtaisteluvalmiutta.

Yliopistojen edunvalvontaryhmän kokoonpano:

Annamari Jokinen, pääsihteeri, puheenjohtaja
Jari Lipsanen, hallitus, varapuheenjohtaja

Jäsenet:

 • Suvi Eskelinen, Jyväskylän yliopisto
 • Pauliina Junnikkala, Oulun yliopisto
 • Katri Ruth, Itä-Suomen ylipisto
 • Outi Rämö, Taideyliopisto (vapaalla)

Valtion edunvalvontaryhmä

Valtion edunvalvontaryhmän tehtävänä on käsitellä valtion sektorilla toimivien jäsenten palkka- ja työsuhde-edunvalvontaan liittyviä kysymyksiä:

 • valmistella hallitukselle tehtäviä palkka- ja työsuhde-edunvalvontaan liittyviä esityksiä
 • toimia pääsihteerin tukiryhmänä valtion edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä
 • käsitellä palkkausjärjestelmien kehittämiseen liittyviä kysymyksiä
 • laatia valtion virka- ja työehtosopimuksiin liittyvät neuvottelutavoitteet psykologien osalta
 • hyväksyä valtion virka- ja työehtosopimukset psykologien osalta
 • tehdä tarvittaessa hallitukselle esitys virka- tai työehtosopimuksen hylkäämisestä; hylkäämisestä ryhmä ei päätä
 • seurata JUKOn valtion sektorin työtaisteluvalmiuden kehittämistä ja koordinoida eri hallinnonaloilla toimivien psykologien työtaisteluvalmiutta.

Valtion edunvalvontaryhmän kokoonpano:

Annamari Jokinen, pääsihteeri, puheenjohtaja

Jäsenet:

 • Liisa Häkli, työhallinto
 • Saija Kinnunen, valtion psykiatriset sairaalat
 • Jaakko Kulomäki, puolustusvoimat
 • Heli Siltala, rikosseuraamuslaitos
 • Ulla Vierimaa, valtion koulukodit

Yksityissektorin edunvalvontaryhmä

Yksityissektorin edunvalvontaryhmän tehtävänä on käsitellä yksityissektorilla – yrityksissä, järjestöissä, säätiöissä, ammattikorkeakouluissa – työskentelevien jäsenten palkka- ja työsuhde-edunvalvontaan liittyviä kysymyksiä:

 • valmistella hallitukselle tehtäviä palkka- ja työsuhde-edunvalvontaan liittyviä esityksiä
 • toimia pääsihteerin tukiryhmänä yksityissektorin edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä
 • käsitellä palkkauksen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä
 • laatia työehtosopimuksiin liittyvät neuvottelutavoitteet psykologien osalta
 • hyväksyä työehtosopimukset psykologien osalta
 • tehdä tarvittaessa hallitukselle esitys työehtosopimuksen hylkäämisestä; hylkäämisestä ryhmä ei päätä
 • seurata yksityissektorin työtaisteluvalmiuden kehittämistä ja koordinoida eri työpaikoilla toimivien psykologien työtaisteluvalmiutta.

Yksityissektorin edunvalvontaryhmän kokoonpano:

Annamari Jokinen, pääsihteeri, puheenjohtaja

 • Jäsenet:
 • Kristiina Lehmus
 • Marjo Pennonen
 • Susanna Slama
 • Sari Tiula-Alho

Yrittäjien edunvalvontaryhmä

Noin 900 liiton jäsentä toimii päätoimisina yksityisinä ammatinharjoittajina. Heistä suurimmalla osalla päätoimialana ovat terveyspalvelut sekä niihin liittyvä koulutus ja työnohjaus. Sivutoiminen yksityispraktiikka on noin 800 liiton jäsenellä. Yritystoiminta lisääntyy myös muilla toimialoilla kuin terveyspalveluissa.

Yrittäjien edunvalvontaryhmän tehtävänä on:

 • Psykologiyrittäjien ja -ammatinharjoittajien työllisyyden ja ansiotason edistäminen ja seuranta
 • Psykologian alan ammatinharjoittamiseen liittyvän edunvalvonnan valmistelu
 • Psykologien antaman hoidon sairausvakuutuskorvattavuuden edistäminen
 • Kelan korvaamien kuntoutuspsykoterapioiden edistäminen
 • Kuntien ja kuntayhtymien ostopalvelujen edistäminen psykologian alalla

Yrittäjien edunvalvontaryhmän kokoonpano:

 • Katja Vähäkangas, järjestökoordinaattori, puheenjohtaja
 • Hanne-Leona Luomajoki
 • Sami Eloranta
 • Helmi Silvennoinen
 • Riitta Laurila