Siirry sisältöön

Hallituksen alaisia edunvalvontatyöryhmiä on viisi: hyvinvointialueiden, valtion, yliopistojen, yksityissektorin sekä yrittäjien edunvalvontaryhmä.

Edunvalvontatyöryhmät nimetään hallituskausittain.

Hyvinvointialueiden edunvalvontaryhmä

Hyvinvointialueiden edunvalvontaryhmän tehtävänä on käsitellä monipuolisesti HVA-sektorilla toimivien jäsenten palkka- ja muuhun edunvalvontaan liittyviä kysymyksiä:

 • valmistella hallitukselle tehtäviä palkkaedunvalvontaan liittyviä esityksiä
 • käsitellä HVA-sektorin palkkaukseen ja palkkausjärjestelmien kehittämiseen liittyviä kysymyksiä
 • laatia hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimuksiin liittyvät neuvottelutavoitteet psykologien osalta
 • hyväksyä hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimukset psykologien osalta
 • tehdä tarvittaessa hallitukselle esitys virka- tai työehtosopimuksen hyväksymisestä; hylkäämisestä palkkaryhmä ei päätä
 • seurata JUKO:n HVA-sektorin järjestövalmiuden kehittämistä ja koordinoida hyvinvointialueiden psykologien järjestövalmiutta.
 • toimia työtaistelutilanteessa liiton HVA-sektorin keskuslakkotoimikuntana

Hyvinvointialueiden edunvalvontaryhmän kokoonpano

 • Katja Vähäkangas, erityisasiantuntija, puheenjohtaja
 • Noora-Maria Ahl, Pohjois-Savon hyvinvointialue, JUKO:n pääluottamusmies
 • Markus Nyrhinen, Pirkanmaan hyvinvointialue, JUKO:n pääluottamusmies
 • Hanna-Kaisa Hakulinen, Helsingin kaupunki, JUKO:n luottamusmies
 • Eveliina Äärelä, Varsinais-Suomen hyvinvointialue, JUKO:n varapääluottamusmies

Yliopistojen edunvalvontaryhmä

Yliopistojen edunvalvontaryhmän tehtävänä on käsitellä yliopistoissa työskentelevien jäsenten palkka- ja työsuhde-edunvalvontaan liittyviä kysymyksiä:

 • valmistella hallitukselle tehtäviä palkka- ja työsuhde-edunvalvontaan liittyviä esityksiä
 • toimia pääsihteerin tukiryhmänä yliopistosektorin edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä
 • käsitellä palkkausjärjestelmien kehittämiseen liittyviä kysymyksiä
 • laatia yliopistojen työehtosopimuksiin liittyvät neuvottelutavoitteet psykologien osalta
 • hyväksyä yliopistojen työehtosopimukset psykologien osalta
 • tehdä tarvittaessa hallitukselle esitys työehtosopimuksen hylkäämisestä; hylkäämisestä palkkaryhmä ei päätä
 • seurata JUKOn yliopistosektorin työtaisteluvalmiuden kehittämistä ja koordinoida eri yliopistoissa toimivien psykologien työtaisteluvalmiutta.

Yliopistojen edunvalvontaryhmän kokoonpano:

Annamari Jokinen, pääsihteeri, puheenjohtaja
Jari Lipsanen, hallitus, varapuheenjohtaja

Jäsenet:

 • Suvi Eskelinen, Jyväskylän yliopisto
 • Pauliina Junnikkala, Oulun yliopisto
 • Katri Ruth, Itä-Suomen ylipisto
 • Outi Rämö, Taideyliopisto

Valtion edunvalvontaryhmä

Valtion edunvalvontaryhmän tehtävänä on käsitellä valtion sektorilla toimivien jäsenten palkka- ja työsuhde-edunvalvontaan liittyviä kysymyksiä:

 • valmistella hallitukselle tehtäviä palkka- ja työsuhde-edunvalvontaan liittyviä esityksiä
 • toimia pääsihteerin tukiryhmänä valtion edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä
 • käsitellä palkkausjärjestelmien kehittämiseen liittyviä kysymyksiä
 • laatia valtion virka- ja työehtosopimuksiin liittyvät neuvottelutavoitteet psykologien osalta
 • hyväksyä valtion virka- ja työehtosopimukset psykologien osalta
 • tehdä tarvittaessa hallitukselle esitys virka- tai työehtosopimuksen hylkäämisestä; hylkäämisestä ryhmä ei päätä
 • seurata JUKOn valtion sektorin työtaisteluvalmiuden kehittämistä ja koordinoida eri hallinnonaloilla toimivien psykologien työtaisteluvalmiutta.

Valtion edunvalvontaryhmän kokoonpano:

Annamari Jokinen, pääsihteeri, puheenjohtaja

Jäsenet:

 • Liisa Häkli, työhallinto
 • Saija Kinnunen, valtion psykiatriset sairaalat
 • Jaakko Kulomäki, puolustusvoimat
 • Heli Siltala, rikosseuraamuslaitos
 • Ulla Vierimaa, valtion koulukodit

Yksityissektorin edunvalvontaryhmä

Yksityissektorin edunvalvontaryhmän tehtävänä on käsitellä yksityissektorilla – yrityksissä, järjestöissä, säätiöissä, ammattikorkeakouluissa – työskentelevien jäsenten palkka- ja työsuhde-edunvalvontaan liittyviä kysymyksiä:

 • valmistella hallitukselle tehtäviä palkka- ja työsuhde-edunvalvontaan liittyviä esityksiä
 • toimia pääsihteerin tukiryhmänä yksityissektorin edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä
 • käsitellä palkkauksen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä
 • laatia työehtosopimuksiin liittyvät neuvottelutavoitteet psykologien osalta
 • hyväksyä työehtosopimukset psykologien osalta
 • tehdä tarvittaessa hallitukselle esitys työehtosopimuksen hylkäämisestä; hylkäämisestä ryhmä ei päätä
 • seurata yksityissektorin työtaisteluvalmiuden kehittämistä ja koordinoida eri työpaikoilla toimivien psykologien työtaisteluvalmiutta.

Yksityissektorin edunvalvontaryhmän kokoonpano:

Annamari Jokinen, pääsihteeri, puheenjohtaja

 • Jäsenet:
 • Kristiina Lehmus
 • Marjo Pennonen
 • Sara Gerlander

Yrittäjien edunvalvontaryhmä

Noin 1300 liiton jäsentä toimii päätoimisina yksityisinä ammatinharjoittajina. Heistä suurimmalla osalla päätoimialana ovat terveyspalvelut sekä niihin liittyvä koulutus ja työnohjaus. Sivutoiminen yksityispraktiikka on noin 1100 liiton jäsenellä. Yritystoiminta lisääntyy myös muilla toimialoilla kuin terveyspalveluissa.

Yrittäjien edunvalvontaryhmän tehtävänä on:

 • Psykologiyrittäjien ja -ammatinharjoittajien työllisyyden ja ansiotason edistäminen ja seuranta
 • Psykologian alan ammatinharjoittamiseen liittyvän edunvalvonnan valmistelu
 • Psykologien antaman hoidon sairausvakuutuskorvattavuuden edistäminen
 • Kelan korvaamien kuntoutuspsykoterapioiden edistäminen
 • Hyvinvointialueiden ostopalvelujen edistäminen psykologian alalla

Yrittäjien edunvalvontaryhmän kokoonpano:

 • Katja Vähäkangas, erityisasiantuntija, puheenjohtaja
 • Hanne-Leona Luomajoki
 • Sami Eloranta
 • Helmi Silvennoinen
 • Riitta Laurila