Siirry sisältöön

Ministeri väläyttää valtionosuuksien takaisinperintää Kouvolan lomautusasiassa

Opetusministeri Li Andersson väläyttää mahdollisuutta kaupungin valtionosuuksien takaisinperintään Kouvolan psykologilomautusten vuoksi. Andersson vastasi vihreiden kolmen kansanedustajan kirjalliseen kysymykseen lomautuksista.

Vihreiden kansanedustajat Outi Alanko-Kahiluoto, Heli Järvinen ja Pirkka-Pekka Petelius tekivät helmikuussa kirjallisen kysymyksen Kouvolan kaupungin koulupsykologien ja -kuraattorien lomautuksista opetusministeri Li Anderssonille:

Mitä ministeriö aikoo tehdä sille, että kunnat tekevät lomautuspäätöksiä, joissa kasvatus- ja opetustoimea koskevat lomautusjärjestelyt toteutetaan tavoilla, jotka aluehallintovirastot ovat kanteluratkaisuissaan todenneet vuosi toisensa jälkeen lainsäädännön vastaisiksi?

Kolmen viikon lomautus koskee tänä vuonna Kouvolan kaikkia työntekijöitä, myös koulupsykologeja ja -kuraattoreja. Heidät lomautetaan koulujen kesäloman aikana.

Vastauksessaan kansanedustajien kirjalliseen kysymykseen opetusministeri Andersson toteaa, että opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota opetukseen tai koulutukseen osallistuminen edellyttää. Ministeri viittaa oppilas- ja opiskeluhuoltolain säädöksiin.

Hän myös muistuttaa, että aluehallintovirastolla on oikeus oma-aloitteisesti tutkia, onko koulutuksen järjestäjä järjestänyt lain mukaisen opiskeluhuollon. Lisäksi Andersson viittaa peruspalveluiden valtionosuudesta annettuun lakiin, joka säätää perusteettoman edun palauttamisesta.

– Jos kunta on saanut perusteettomasti laissa tarkoitettua valtionosuutta, on valtiovarainministeriön määrättävä liikaa saatu määrä palautettavaksi. Ministeriö voi päättää, että palautettava etuus vähennetään myöhemmin seuraavan valtionosuuden yhteydessä, Andersson kirjoittaa vastauksessaan kirjalliseen kysymykseen.

Vastauksessaan ministeri korostaa, että kunta vastaa viime kädessä oppilashuollon palveluista sekä siitä, että oppilaan oikeus saada halutessaan oppilashuollon palveluita toteutuu säädetyissä määräajoissa.

– Koulut laativat lomautussuunnitelman, josta on käytävä ilmi, miten opetus ja koulunkäynnin tuki järjestetään lomautusten aikana. Suunnitelmaan merkitään myös kunkin koulun henkilökunnan jäsenen lomautuksen pituus, Andersson toteaa.

Kansanedustajat kertoivat kysymyksensä perusteluissa, että Kouvolassa on tällä hetkellä jonossa 140 lasta ja nuorta ensikäynnin jälkeisiin psykologin tutkimuksiin. Näissä tutkimuksissa selvitetään pääasiassa oppimisvaikeuksia.

– Koulupsykologien rooli lasten ja nuorten oppimisen tukemisessa on merkittävä. Jokaisen oppilaan yhdenvertainen oikeus koulupsykologin palveluihin on turvattava Suomen jokaisessa kunnassa, kansanedustajat kirjoittivat.

Lue kansanedustajien kirjallinen kysymys täältä.

Lue lisää koulupsykologien lomautuksista täältä.