Siirry sisältöön

Ministeriö suosittelee: Valtion virastoissa pidättäydyttävä lomautuksista

Valtiovarainministeriö suosittelee, että valtionhallinnon virastoissa ja laitoksissa pidättäydytään mahdollisimman pitkälle henkilöstön lomauttamisesta koronaviruspandemian aiheuttamissa tilanteissa – silloinkin, kun lomauttamisen perusteet täyttyisivät.

Suosituksen mukaan viraston on huolehdittava lomauttamisen vaihtoehtona siitä, että virkamiehelle pyritään järjestämään muita tehtäviä muualta valtionhallinnosta tai työnantajan tarpeisiin sopivaa koulutusta. ”Osalla virastoja ja laitoksia koronaviruspandemia aiheuttaa myös akuutin lisätyövoiman tarpeen”, suosituksessa todetaan.

Poikkeuksellisen pandemiatilanteen jatkuessa pidempään virastot ja laitokset voivat arvioida tilannetta tarvittaessa uudelleen.

”Virastojen erilaiset toimintaympäristöt ja muun muassa rahoitusrakenne voivat kuitenkin johtaa jo lyhyellä aikavälillä siihen, että lomautuksia ei voida välttää. Lomauttamisen vaihtoehtoja tulisi kuitenkin etsiä koko valtiohallinnon toiminnot huomioiden”, suositus muistuttaa.

Lisäksi todetaan, että virastot vastaavat taloudestaan ja niiden mahdollisuus tarjota tehtäviä voi tilapäisesti vähentyä. Perusteet lomauttaa henkilöstöä saattavat siis täyttyä, mutta se on kulloinkin tarkasteltava erikseen osana yhteistoimintamenettelyä.

Valtion virkamieslain mukaan virkamies voidaan lomauttaa irtisanomisperusteella joko määräajaksi tai toistaiseksi ja enintään 90 päiväksi myös ilman irtisanomisperustetta. Lomauttamisesta voidaan myös sopia viraston ja virkamiehen kesken. Työsopimussuhteisen henkilöstön lomauttamisesta on vastaavat säädökset työsopimuslaissa ja valtion yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa.

Valtiovarainministeriön valtionhallinnon kehittämisosasto antoi suosituksensa 15.4. päivätyssä kirjeessään.

Lue koko kirje täältä.