Siirry sisältöön

Miten loman käy, jos sairastut?

Jos sairaus iskee juuri ennen lomaa tai loman aikana, osaathan toimia oikein. Sairastumisesta kannattaa ilmoittaa heti työnantajalle ja selvittää mahdollisuus siirtää lomapäivät myöhemmäksi.

Vuosilomalaissa ja työ- ja virkaehtosopimuksissa on lomalla sairastumiseen liittyviä määräyksiä ja käytännöissä jonkin verran eroja sopimusaloittain.

– Jos työntekijä on vuosilomansa alkaessa sairauden, tapaturman tai synnytyksen vuoksi työkyvytön, loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhemmäksi. Sama oikeus on tapauksissa, joissa tiedetään, että työntekijä joutuu sairaala- tai muuhun hoitoon lomansa aikana, Psykologiliiton pääsihteeri Annamari Jokinen kertoo.

Lomaa voi siirtää myös silloin, jos se on jo ehtinyt alkaa, kun työntekijä tulee työkyvyttömäksi.

Jokisen mukaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piirissä eli kunnissa, kuntayhtymissä ja sairaanhoitopiireissä työskentelevillä on oikeus siirtää kaikki sairauden alle jääneet lomapäivät. Samoin on valtiolla, valtion virka- ja työehtosopimuksessa.

– Jos työpaikalla noudatettavassa työehtosopimuksessa ei ole tästä erillistä mainintaa, toimitaan vuosilomalain mukaan, ja lomasta on oikeus siirtää kuusi lomapäivää ylittävät päivät. Tämä kuuden päivän omavastuuaika ei kuitenkaan saa vähentää lomaa neljää viikkoa lyhyemmäksi, Jokinen sanoo.

Loman siirtoa on pyydettävä viivytyksettä työnantajalta, käytännössä yleensä esimieheltä. Jos työnantaja pyytää, työkyvyttömyydestä pitää esittää luotettava selvitys, kuten lääkärintodistus. KVTES:n piirissä loman siirtämispyynnöksi katsotaan lääkärintodistuksen tai muun työnantajan hyväksymän ilmoituksen toimittaminen työnantajalle.

Siirretty loma on annettava kuluvalla lomakaudella eli 2.5.–30.9. Jos tämä ei ole mahdollista, sitä voidaan siirtää seuraavan vuoden lomakaudelle tai aivan viimeistään aikaan ennen seuraavan kalenterivuoden päättymistä.

– Työnantajan on ilmoitettava siirretyn loman ajankohta pääsääntöisesti vähintään kaksi viikkoa ennen loman alkamista. Työntekijällä on oikeus esittää toiveensa loman ajankohdasta, Annamari Jokinen toteaa.

Jos sairastut lomallasi, ilmoita siitä välittömästi työnantajalle ja pyydä loman siirtoa. Tarkempia ohjeita voit kysyä työnantajan edustajalta, työpaikallasi toimivalta JUKOn tai muulta akavalaiselta luottamusmieheltä tai liiton työsuhdeneuvonnasta.